Khẩn trương triển khai thị trường chứng khoán phái sinh

16/09/2016

(Chinhphu.vn) – Tính từ đầu năm đến nay, huy động vốn qua thị trường trái phiếu Chính phủ đạt 267,27 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 91,9% kế hoạch năm 2016 do Bộ Tài chính giao. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường chứng khoán phái sinh.  

Ảnh: Huy Thắng

Đây là một nội dung trong , buổi họp báo chuyên đề tháng 9/2016 tập trung vào các nội dung thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu Chính phủ.

Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đã trao đổi về khung pháp lý đối với thị trường chứng khoán phái sinh.

Hiện khung pháp lý cho thị trường đã cơ bản hoàn tất. Cụ thể, tháng 5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2015/NĐ-CP về CKPS và thị trường chứng khoán phái sinh, đây được coi là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất đến thời điểm hiện tại. Trong tháng 1 vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP điều chỉnh các nội dung về sản phẩm, tổ chức hoạt động của thị trường và của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ, thành viên giao dịch, thành viên tạo lập thị trường. Hiện nay, các quy chế nghiệp vụ, quy định giám sát thị trường đang được hoàn thiện. UBCKNN cũng đang nghiên cứu trình Bộ Tài chính đề xuất các quy định thuế.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đơn vị được Bộ Tài chính giao tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh, ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc, cho biết thêm về tiến độ triển khai thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo ông Phong, công tác xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống giao dịch, đào tạo thành viên… đang được tiến hành theo đúng kế hoạch được giao. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hiện đang dự thảo quy chế niêm yết, quy chế quản lý thành viên và chuẩn bị hệ thống giao dịch, lựa chọn nhà thầu quốc tế triển khai xây dựng hệ thống kết nối giữa Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán để test kết nối hệ thống. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng tích cực tham gia các hoạt động đào tạo về chứng khoán phái sinh của Bộ Tài chính và UBCKNN, chương trình đào tạo người hành nghề của UBCKNN và phối hợp với các CTCK để tổ chức hội thảo giới thiệu về thị trường chứng khoán phái sinh tới công chúng đầu tư.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, tính từ đầu năm đến nay, huy động vốn qua thị trường trái phiếu Chính phủ đạt 267,27 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 91,9% kế hoạch năm 2016 do Bộ Tài chính giao.

Giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường thứ cấp 8 tháng đầu năm là 5,57 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần giá trị giao dịch năm 2015.

Nâng cao chất lượng, tính minh bạch của thị trường chứng khoán

Nhằm từng bước thiết lập lộ trình triển khai các cơ chế, kỹ thuật giao dịch phù hợp với thông lệ quốc tế, phục vụ nhà đầu tư trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh đa dạng; củng cố và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cùng với UBCKNN, Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC. Các nội dung sửa đổi của Thông tư tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm cho thị trường trái phiếu, nâng cao quản trị rủi ro và chuẩn hóa quy chuẩn các tiêu chuẩn trên thị trường trái phiếu để hội nhập và thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Không chỉ tập trung đẩy mạnh thị trường trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội còn hướng đến xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nói về vấn đề này, Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết việc tổ chức giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp đang phân tán thành: trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết, trái phiếu doanh nghiệp giao dịch OTC.

Các phương thức giao dịch chưa phù hợp, hệ thống văn bản pháp lý của trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhiều điều khoản quy chuẩn để hỗ trợ thị trường thứ cấp hình thành và phát triển. Để tạo điều kiện điện tử hóa và gắn hoạt động phát hành với giao dịch, tăng cường minh bạch hóa thông tin trên thị trường trái phiếu, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và tuân thủ các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã lập và hiện đang hoàn thiện lần 2 Đề án tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp trình UBCKNN và Bộ Tài chính. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tận dụng thị trường trái phiếu Chính phủ để khai thác cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trên thị trường cổ phiếu, hiện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đang triển khai nhiều hoat động nâng cao chất lượng, tính minh bạch của thị trường, tăng cường công tác giám sát... Tới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ đưa ra lấy ý kiến công chúng đầu tư về bộ nguyên tắc quản trị công ty do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xây dựng dự kiến áp dụng đối với các doanh nghiệp niêm yết. Đối với thị trường UPCOM, HNX sẽ sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN. Bên cạnh đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ chú trọng quản lý, giám sát doanh nghiệp đăng ký giao dịch có độ rủi ro cao, xây dựng cơ chế cảnh báo nhà đầu tư đối với cổ phiếu của các công ty không tuân thủ tốt quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tiếp tục thực hiện công tác phân bảng, phân ngành doanh nghiệp trên thị trường UPCoM.

Cũng tại họp báo, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố về việc đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế lớn trong năm diễn ra trong 2 ngày 7-8/10 là: Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch chứng khoán ASEAN (ASEAN CEOs Meeting) lần thứ 25 và Hội nghị ASEAN Broker Netwworking lần thứ 3 tại Hà Nội. Các sự kiện này sẽ là cầu nối gắn kết các CTCK Việt Nam với các đồng nghiệp trong khu vực để cùng nhau phát triển thị trường tài chính ASEAN ngày càng vững mạnh.

Huy Thắng