Không để nhiều đơn vị cùng đến kiểm tra một doanh nghiệp

31/10/2017

(Chinhphu.vn) - Trước phản ánh của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhắc nhở các đơn vị tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính; không thể để tình trạng có ngày có đến 5 đoàn thanh tra, kiểm tra đến một doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

UBND TP.Hà Nội họp giao ban tháng 10/2017-Ảnh Gia Huy

Phát biểu tại buổi giao ban UBND TP.Hà Nội tháng 10/2017 sáng nay (31/10), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 2 tháng cuối năm là thời gian nước rút, chính vì vậy, các sở, ngành cần tập trung hoàn thành các mục tiêu KT-XH và khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, hiện chỉ còn hai tháng của năm 2017 nhưng các đơn vị mới rà soát để cắt giảm 150 thủ tục hành chính trên tổng số 341 thủ tục. Như vậy là chưa đạt mục tiêu cắt giảm 50% các thủ tục mà thành phố đã đề ra năm 2017. Vì vậy, Chủ tịch TP yêu cầu Sở TT&TT phối hợp cùng Sở Nội vụ thành lập các Tổ công tác rà soát từng thủ tục, cắt giảm tối đa những thủ tục hành chính không cần thiết, những thủ tục còn lại phải khẩn trương tiến hành trên môi trường mạng, trực tuyến cấp độ 3 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Nội vụ đôn đốc, tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu. 

Năm 2017, công tác cải cách hành chính được tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá của TP.Hà Nội và tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ. Thành phố cũng duy trì thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017” và kế hoạch về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ.

Thành phố tiếp tục duy trì thực hiện công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, chuyển nhận văn bản trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành và duy trì kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản, cho phép gửi, nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội qua hệ thống Trục liên thông, hệ thống cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa 2 cơ quan. Đến nay, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn duy trì và sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất và kết nối, liên thông trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của Thành phố khai thác, sử dụng hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xem xét sắp xếp, tinh gọn các Ban chỉ đạo của Thành phố. 

Tại cuộc họp, Chủ tịch TP cũng giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ người dân đi lại dịp cuối năm, lực lượng Thanh tra Giao thông cần phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố để phân luồng từ sáng sớm; những điểm thi công các công trình hạ tầng phải có phương án cụ thể đảm bảo người dân đi lại thuận tiện.

Gia Huy