Khuyến khích người dân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19

16/06/2021

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 329-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 của TP. Hà Nội tại cuộc họp ngày 7/6/2021.

Ảnh minh họa: VGP

Cụ thể, Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 của Thành phố theo đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội. Đồng thời, giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình bảo đảm trang trọng, hiệu quả, khoa học và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chủ động nguồn lực mua vaccine phòng COVID-19; các cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ các nguồn lực, nguồn vaccine phục vụ công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo công tác quản lý Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng đắn, chặt chẽ. Chủ động xây dựng kế hoạch vận động, huy động các doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện tài trợ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố bảo đảm thống nhất các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19; lưu ý trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã trong việc tham gia Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố và việc thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

Nguyên Phương