Kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018

12/03/2018

(Chinhphu.vn)-Ngày 12/3, Đoàn Công tác giúp việc Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” tại hai huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín.

Ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn phát biểu tại huyện Phú Xuyên-Ảnh: Minh Nhung

Tại Phú Xuyên, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2017, huyện có thêm 4 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM. Với những kết quả đạt được, trong năm 2018, huyện Phú Xuyên tiếp tục đặt mục tiêu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời phấn đấu thu nhập bình quân đạt 38,5 triệu/người/năm, các xã NTM đạt trên 41 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%.

Để đạt được mục tiêu này, hiện nay, huyện Phú Xuyên đang tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đến bà con nông dân để tìm được tiếng nói chung giữa “ý Đảng lòng dân”, nhằm thực hiện xây dựng NTM hiệu quả, phù hợp. Ngoài ra, huyện Phú Xuyên cũng song song phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn gắn với các sản phẩm sạch và an toàn. Đồng thời đẩy mạnh phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp, gắn với dịch vụ thương mại, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Đặc biệt, hiện huyện đang rà soát chi tiết các tiêu chí chưa đạt ở 5 xã đăng ký về đích NTM năm 2018 để đôn đốc, hỗ trợ các xã hoàn thành sớm.

Tại huyện Thường Tín, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã tập trung rà soát các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Đến nay, huyện đã có 15 xã đạt chuẩn NTM, năm 2017 có thêm 4 xã đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn NTM. Theo đó, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân từng bước nâng cao.

UBND huyện đang tập trung chỉ đạo, đầu tư các hạng mục công trình để phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM 6 xã gồm: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Văn Tảo, Dũng Tiến, Văn Tự, Hiền Giang trong năm 2018 và các xã khác hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Cùng với đó là thực hiện đồng loạt các giải pháp, chương tình hỗ trợ, đầu tư, đã tạo điều kiện để cho người dân địa phương tăng thêm thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 46,8%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày từ 89% trở lên; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,3%. Bên cạnh đó, huyện cũng đang tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí NTM để phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn NTM.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã đề nghị các huyện, xã cần rà soát cụ thể, chi tiết các tiêu chí. Trong đó xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn về nguồn lực đầu tư đối với các tiêu chí khó, cần nhiều kinh phí như: Cơ sở vật chất trường học, giao thông, nhà văn hóa, thủy lợi... Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhân dân kết hợp vận dụng tối đa nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM, bảo đảm tiến độ, mục tiêu đề ra.

Riêng với các xã sẽ tiến hành công nhận lại trong năm 2018 cần chú trọng gìn giữ, nâng cao hơn nữa các tiêu chí, có kế hoạch xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới.

Minh Nhung