Kiến nghị dừng cấp mã xác nhận vận chuyển hàng hóa đối với xe mô tô, xe 2 bánh

29/07/2021

(Chinhphu.vn) – Đây là nội dung vừa được Sở Giao thông vận tải Hà Nội đưa ra trong Tờ trình UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai cấp mã xác nhận cho hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo Sở GTVT Hà Nội, trên cơ sở danh sách đề nghị của Sở Công thương tại văn bản số 3338/SCT- QLTM ngày 26/7/2021 về việc đăng ký nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng xe máy trên địa bàn Thành phố (đợt 1), của Sở Thông tin &Truyền thông tại văn bản số 1909/STTT-BCVT ngày 26/7/2021 về việc thống kê danh sách nhân viên vận chuyển bưu gửi bằng xe mô tô.

Sở GTVT đã rà soát và tiến hành cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh cho lái xe từ số điện thoại SoGTVTHaNoi theo đề xuất Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể, đến nay đã cấp14.314 xe/17.967 xe đề xuất, đăng ký. Ngoài ra có 275 xe sai biển kiểm soát, phương tiện đề nghị cấp là xe ô tô, không có số điện thoại của lái xe nên không được cấp mã số xác nhận. Hiện còn 3.378 xe chưa xử lý.

Trên cơ sở số lượng đề nghị cấp mã tin nhắn cho lái xe nhận và gửi bưu phẩm do Sở Thông tin và truyền thông đề nghị tương đối lớn (14.314 xe với 20 đơn vị giao nhận. Trong đó, Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm 2.523 xe, Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong: 2.228 xe, Công ty cổ phần dịch vụ Tức Thời: 2.000 xe, Chi nhánh Công ty cổ phần Bưu chính Viettel: 2.027 xe, Bưu điện thành phố Hà Nội: 1.602 xe…).

Theo Tờ trình của Sở GTVT Hà Nội, do số lượng đề nghị cấp mã xác nhận cho hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở Công thương và Sở Thông tin và Truyền thông tương đối lớn, Sở GTVT báo cáo thành phố về việc Sở GTVT dừng cấp mã xác nhận vận chuyển hàng hóa đối với xe mô tô, xe 2 bánh theo đề nghị của Sở Công thương và Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời kiến nghị Thành phố giao Sở Công thương và Sở Thông tin và truyền thông đánh giá kỹ nhu cầu để vừa đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện Văn bản số 2366/UBND-ĐT ngày 24/7/2021 của UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 26/7/2021, Sở GTVT có văn bản số 3480/SGTVT-KHTC gửi Sở Công thương và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cấp mã xác nhận cho hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh để phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu khi thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021. Theo đó, Sở GTVT đề nghị Sở Công Thương và Sở Thông tin & Truyền thông rà soát, cung cấp danh sách và chịu trách nhiệm đảm bảo đúng đối tượng, phương tiện vận chuyển (xe mô tô và xe 2 bánh), hàng hóa thiết yếu vận chuyển; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và  các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau khi triển khai việc cấp mã số xác nhận, đầu tuần này, Sở GTVT cũng đã báo cáo UBND Thành phố giao Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông rà soát kỹ nhu cầu, đối tượng đề xuất gửi Sở GTVT để cấp mã xác nhận vận chuyển hàng hóa đối với xe mô tô, xe 2 bánh theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đối với các lái xe đã được cấp mã xác nhận trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại văn bản số 3508/SGTVT-VP ngày 28/7/2021.

Minh Anh