Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 tăng 24,4%

29/03/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công Thương Hà Nội, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt 1.078 triệu USD, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 578 triệu USD, tăng 28,7% và tăng 1,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 500 triệu USD, tăng 19,7% và tăng 0,5%.

Trong tháng 3, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn tăng cao so với cùng kỳ như: Điện thoại và linh kiện đạt 25,5 triệu USD, tăng 96,8%; xăng dầu đạt 45,6 triệu USD, tăng 27%; giày dép các loại đạt 20,5 triệu USD, tăng 25,4%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so cùng kỳ như: Hàng nông sản đạt 52,7 triệu USD, giảm 38,4% (do đối tác nhập khẩu nâng cao chất lượng sản phẩm và yêu cầu hàng hóa phải có xuất xứ nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm); máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 136 triệu USD, giảm 27,1%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 42,5 triệu USD, giảm 19,9%; hàng dệt may đạt 118,6 triệu USD, giảm 17,2%.

Tính chung quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt 3.118 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 1.605 triệu USD, giảm 9,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.513 triệu USD, tăng 9,7%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ: Điện thoại và linh kiện đạt 92,4 triệu USD, tăng 110%; giày dép đạt 77,6 triệu USD, tăng 24,6%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh đạt 83,7 triệu USD, tăng 17,8%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 283,3 triệu USD, giảm 15,7%; hàng nông sản đạt 141,3 triệu USD, giảm 30%; xăng dầu đạt 127,1 triệu USD, giảm 42,4%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 2.177 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 1.678 triệu USD, tăng 3,3% và giảm 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 499 triệu USD, tăng 3,3% và giảm 10,1%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước như: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 161 triệu USD, giảm 11,7%; máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 429 triệu USD, giảm 12,6%; sắt, thép đạt 95,8 triệu USD, giảm 34,2%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh như: Ngô đạt 56,7 triệu USD, tăng 88,6%; xăng dầu đạt 155,5 triệu USD, tăng 70,2%; thức ăn gia súc đạt 51 triệu USD, tăng 33%.

Tính chung quý I năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 6.988 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5.382 triệu USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.606 triệu USD, tăng 4,1%.

Một số nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn như máy móc thiết bị phụ tùng đạt 1.315 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 534 triệu USD, tăng 17,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 453 triệu USD, tăng 28,6%...

Minh Anh