Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 tăng 31,1% so với cùng kỳ

27/01/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công Thương Hà Nội, ước tính tháng 1, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố đạt 1.339 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 723 triệu USD, tăng 2,8% và tăng 19,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 616 triệu USD, tăng 2,1% và tăng 48,7%. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Điện thoại và linh kiện tăng 93,6%; hàng nông sản tăng 71,2% (trong đó gạo tăng 95,4%); thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 61,8%; hàng gốm sứ tăng 61,4%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện tăng 52,4%... Riêng kim ngạch xuất khẩu xăng, dầu giảm 57,2%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1 ước tính đạt 3.210 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 2.550 triệu USD, tăng 3,2% và tăng 43,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 660 triệu USD, tăng 1% và tăng 52,9%. Một số mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh so cùng kỳ: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 600 triệu USD, tăng 60,3%; sắt thép đạt 121 triệu USD, tăng 51,6%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 196 triệu USD, tăng 43,5%; xăng dầu đạt 350 triệu USD tăng 8%...

Có 2/14 nhóm hàng kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ là phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 3%; thức ăn gia súc giảm 16,1%.

Minh Anh