Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 tăng 2,8% so với cùng kỳ

29/09/2021

(Chinhphu.vn) – Theo thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội tháng 9 ước tính đạt 1.292 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội tháng 9 ước tính đạt 1.292 triệu USD

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 766 triệu USD, tăng 1,1% và tăng 1,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 526 triệu USD, tăng 2% và tăng 5,2%. Trong tháng 9, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như giày dép đạt 24 triệu USD, tăng 83,3%; xăng dầu đạt 66 triệu USD, tăng 75,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 126 triệu USD, tăng 66,5%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 65 triệu USD, tăng 56,6%.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: Linh kiện máy tính đạt 137 triệu USD, giảm 30,2%; điện thoại và linh kiện đạt 32 triệu USD, giảm 16,9%; hàng nông sản đạt 75 triệu USD, giảm 3,5%.

Ước tính quý III, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 3.858 triệu USD, tăng 0,9% so quý II và giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 11,1 tỷ USD, giảm 4,4% so cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2020 tăng 0,9%), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6.256 triệu USD, giảm 13,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.811 triệu USD, tăng 11,8%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 9 tháng: Điện thoại và linh kiện đạt 268 triệu USD, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1.131 triệu USD, tăng 41,3%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 531 triệu USD, tăng 38,4%; giày dép đạt 243 triệu USD, tăng 31,5%; máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 1.438 triệu USD, tăng 23,4%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các nước là đối tác lớn, nhập khẩu các mặt hàng chủ lực như: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 1.378 triệu USD, giảm 17,7%; hàng nông sản đạt 591 triệu USD, giảm 9,7%; xăng dầu đạt 487 triệu USD, giảm 0,3%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 ước tính đạt 2.920 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2.351 triệu USD, tăng 1,6% và tăng 29,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 569 triệu USD, tăng 5,6% và tăng 3,6%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản phẩm hóa chất đạt 193 triệu USD, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải và phụ tùng 248 triệu USD, tăng 89,3%; xăng dầu 143 triệu USD, tăng 60,6%; kim loại 112 triệu USD, tăng 60,1%; chất dẻo 130 triệu USD, tăng 48%; vải 75 triệu USD, tăng 32,1%. Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ: Ngô đạt 50 triệu USD, giảm 39%; thức ăn gia súc 55 triệu USD, giảm 21,5%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện 213 triệu USD, giảm 12,2%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý III ước đạt 8.825 triệu USD, tăng 0,8% so với quý II và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 25,3 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Anh