Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hà Nội khóa XVI dự kiến diễn ra ngày 23-6

14/06/2021

(Chinhphu.vn) - HĐND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 10/HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: VGP

Cụ thể, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong một buổi sáng (23-6-2021), phiên trù bị từ 7h và phiên chính thức từ 8h cùng ngày.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND Thành phố sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố gồm: Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trưởng, Phó Trưởng các ban HĐND Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND Thành phố sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; xem xét, thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các ban HĐND thành phố; xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố trong năm 2021.

Minh Hương