Lấy ý kiến người dân về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ở quận Đống Đa

17/01/2024 2:15 PM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, thời gian qua, quận Đống Đa đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại 3 khu tập thể tại địa bàn 3 phường (Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên).

Lấy ý kiến người dân về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ở quận Đống Đa- Ảnh 1.

Chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: VGP/Thùy Chi

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội của UBND Thành phố, mới đây UBND quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị công khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại 3 khu tập thể: Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên.

Các hội nghị đều có sự tham gia chỉ đạo đồng bộ của đại diện các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, các Ban HĐND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội quận. Đồng thời, là đại diện toàn bộ các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư thuộc phạm vi ranh giới lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn các phường Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên.

Mục đích nhằm cụ thể hóa các Kế hoạch của UBND Thành phố về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; về tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố - đợt 1; triển khai phù hợp thực tế trên địa bàn quận Đống Đa.

Đồng thời, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phục vụ tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu. Phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm bảo đảm sự an toàn, tính mạng và tài sản của người dân, nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại, bền vững…

Thông tin thêm về hiện trạng của 3 khu tập thể (Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên), Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, khu tập thể Kim Liên với 44 nhà chung cư cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn năm 1960, với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 32,8ha.

Còn khu tập thể Trung Tự với 29 nhà chung cư được xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn năm 1972, với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 11,7ha, thuộc địa giới hành chính của 2 phường (Trung Tự và Phương Liên). Khu tập thể Khương Thượng với 18 nhà chung cư cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn năm 1975, với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 6,4ha, thuộc địa giới hành chính của 2 phường (Trung Tự và Khương Thượng).

Các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng có thời gian sử dụng trung bình 50 - 60 năm. Các công trình nhà chung cư cũ đã xuất hiện các hư hỏng 1 số vị trí kết cấu chịu lực; các khu vực xuống cấp tại tầng mái, tầng 1; các bộ phận cơi nới phía trước, phía sau gây ảnh hưởng đến công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông; điều kiện bảo đảm phòng chống cháy nổ không đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Thực hiện Luật quy hoạch đô thị 2019 và nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quận Đống Đa đã xây dựng và tổ chức công khai nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo xây dựng lại các khu tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên là bước đầu trong công tác lập quy hoạch, xác định các yêu cầu, nội dung nghiên cứu.

Đây là cơ sở để thực hiện nghiên cứu lập đồ án quy hoạch, được niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận và các phường. Tạo mã QR để các tổ chức, cơ quan, cộng đồng Nhân dân tra cứu và đăng tải toàn bộ trên công thông tin điện tử của UBND quận theo địa chỉ: http://dongda.hanoi.gov.vn và cổng thông tin điện tử của các phường Trung Tự, Khương Thượng, Phương Liên, Kim Liên thời gian niêm yết là 30 ngày.

Công tác công khai lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, nhà đầu tư quan tâm có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm tính khả thi, thực tế của Đồ án quy hoạch.

UBND các phường trên địa bàn quận sẽ tập trung tăng cường công khai tuyên truyền, vận động và gửi phiếu lấy ý kiến đến từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình. Các ý kiến sẽ được các phòng chức năng của quận tổng hợp, nghiên cứu. Đồng thời, là cơ sở quận tổng hợp báo cáo các sở, ban, ngành nghiên cứu trình UBND Thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, các đơn vị có chức năng sẽ tổ chức công khai lựa chọn đơn vị nghiên cứu lập đồ án quy hoạch và UBND quận tiếp tục công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư với các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Thùy Chi

Top