Lưu ý điểm mới về chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất

02/06/2022 12:00 PM

(Chinhphu.vn) - Để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất, người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất ngày 30/9/2022.

Lưu ý điểm mới về chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất  - Ảnh 1.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý điểm mới về chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất. Ảnh minh họa

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP (Nghị định 34) quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý tới người nộp thuế một số điểm mới về chính sách gia hạn tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Cụ thể, về đối tượng được gia hạn (quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định)gồm 5 nhóm đối tượng tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Về thời gian gia hạn (quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định). Đối với thuế GTGT, (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu): Thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 06 tháng (tăng thêm 1 tháng so với quy định tại Nghị định số 52).

Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 4 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 3 tháng.

Đối với thuế TNDN: Thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 3 tháng.

Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

Đối với tiền thuê đất: Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 34, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/9/2022.

Trình tự, thủ tục gia hạn quy định chi tiết tại Điều 5 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế Hà Nội/Chi cục Thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Người nộp thuế có thể truy cập website của Cục Thuế TP. Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn) để tìm hiểu và cập nhật các thông tin hỗ trợ từ Cục Thuế TP. Hà Nội.

Diệu Anh

Top