Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng cao trong tháng 4

29/04/2021

(Chinhphu.vn) –  Theo Sở Công thương Hà Nội, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4 ước tính đạt 1.348 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 735 triệu USD, tương đương tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 613 triệu USD, tăng 0,7% và tăng 42,6%. Trong tháng 4, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn tăng cao như: Điện thoại và linh kiện đạt 26,5 triệu USD, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước; giày dép đạt 24,9 triệu USD, gấp 2,1 lần; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 122,3 triệu USD, tăng 67,3%; máy móc, thiết bị đạt 190 triệu USD, tăng 59,4%; hàng dệt may đạt 164,3 triệu USD, tăng 54,8%; nông sản đạt 76,9 triệu USD, tăng 27,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 4.732 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2.497 triệu USD, tăng 3,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.235 triệu USD, tăng 23,6%. Đa số các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ như: Điện thoại và linh kiện đạt 121,9 triệu USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ; giày dép đạt 106,8 triệu USD, tăng 44,1%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh đạt 134,6 triệu USD, tăng 35,6%; máy móc, thiết bị đạt 675,7 triệu USD, tăng 31,3%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 222,2 triệu USD, tăng 24,3%. Riêng nhóm hàng xăng, dầu đạt 176,4 triệu USD, giảm 51%.

Về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước tính đạt 3.023 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2.334 triệu USD, tăng 3,5% và tăng 44%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 689 triệu USD, tăng 4,3% và tăng 23,1%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như Xăng, dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng; kim loại. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 10,7 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước

Minh Anh