Năm 2020, bảng giá đất Hà Nội tăng bình quân 15%

26/12/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 26/12, HĐND TP. Hà Nội kỳ họp thứ 12 (kỳ họp không thường xuyên) đã thông qua Nghị quyết về mức tăng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 với mức tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 - 2019.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông báo cáo tại kỳ họp - Ảnh: Hòa An

Sáng 26/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, HĐND thành phố vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ mười một- kỳ họp thường lệ thông qua 17 nghị quyết, bảo đảm đúng quy định của Luật và hiện nay nghị quyết của HĐND đang được triển khai ở các cấp.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn phát triển cuả thành phố và triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương mà HĐND phải quyết định; trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, tại kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung xem xét một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền.

Theo đó, HĐND thành phố xem xét và quyết nghị về giá các loại đất  trên địa bàn thành phố áp dụng từ 1/1/2020 đến 31/12/2024. Bởi theo quy định của Luật Đất đai, bảng giá đất của các địa phương được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ. Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại nghị quyết năm 2014 và UBND thành phố quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019, nên việc xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ 1/1/2020 là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông, trong giai đoạn 2014-2019, tình hình kinh tế xã hội cả nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng tăng trưởng ổn định (khoảng 7,3% - 7,8%), GDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 5.134 USD/người/năm, mức lương tối thiểu tăng 29,5% so với thời điểm năm 2013 dẫn đến mức thu nhập thực tế, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện nên nhu cầu mua sắm, sửa chữa nhà của người dân tăng nên góp phần làm giá đất trên địa bàn tăng lên.

Ở giai đoạn 2014-2019, nguyên tắc tính giá đất đối với các thửa đất tiếp giáp từ 3 tuyến đường, phố trở lên có đặt tên chưa được quy định. Một số tuyến đường đã có tên trong Bảng giá đất nhưng điểm đầu và điểm cuối chưa thể hiện được đầy đủ chiều dài của tuyến đường gây khó khăn khăn khi xác định giá đất; Một số tuyến đường mới được đặt tên theo Nghị quyết của HĐND nhưng chưa được bổ sung trong Bảng giá. Việc phân loại các loại đất chưa đầy đủ trong Bảng giá đất gây khó khăn trong việc xác định giá đất.

Để tránh tác động lớn đến các hoạt động của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP, UBND TP đã xem xét và thống nhất mức tăng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường với mức tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014-2019.

Tuy nhiên, trong Bảng giá đất mới, đất nông nghiệp vẫn được giữ nguyên mức giá như quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP.

Bảng giá mới được xây dựng, điều chỉnh theo UBND Thành phố bảo đảm đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013. Từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn TP.

Theo báo cáo thẩm tra của HĐND Thành phố, ở bảng giá đất mới, giá đất ở tại đô thị thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm có giá cao nhất là 187.920.000 đồng/m2 nằm trong khung giá tối đa của Chính phủ quy định; giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông là 4.554.000 đồng/m2. Giá đất ở đô thị tại các phường của thị xã Sơn Tây có giá tối đa là 19.205.000 đồng/m2, giá tối thiểu là 1.449.000 đồng/m2. Giá đất ở tại các thị trấn thuộc các huuyện có giá tối đa là 25.300.000 đồng/m2, giá tối thiểu là 1.430.000 đồng/m2.

Tại hội nghị, ý kiến đại biểu cho rằng với mức điều chỉnh tăng 15%, Bảng giá đất lần này sẽ không tác động quá lớn đến đời sống của người dân Thủ đô, tương đồng với mức lạm phát của 5 năm vừa qua. Song nhìn với góc độ sản xuất kinh doanh, mức giá nhà trên thị trường đang rất cao, cho nên việc điều chỉnh bảng giá đất này sẽ không kỳ vọng sẽ sát giá thị trường đất hiện nay.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về các loại giá đất trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Hòa An