Năm 2023, Hà Nội phấn đấu tiết kiệm 1,7% năng lượng

08/12/2022 10:54 AM

(Chinhphu.vn) - Năm 2023, Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5 đến 1,7% so mức năng lượng dự báo nhu cầu. Trong đó, tiết kiệm ít nhất 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn…

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu tiết kiệm 1,7% năng lượng  - Ảnh 1.

Hà Nội phấn đấu tiết kiệm 1,7% năng lượng tiêu thụ trong năm 2023. Ảnh: Internet

Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 của Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn...

Theo đó, năm 2023, TP. Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5 đến 1,7% so mức năng lượng dự báo nhu cầu. Trong đó, tiết kiệm ít nhất 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn; 65% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật trong khai thác theo hướng tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, 75% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 60% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; 75% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định...

Để đạt các mục tiêu này, Hà Nội sẽ hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện; trang, thiết bị, dây chuyền sản xuất...; tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng và tăng cường hợp tác quốc tế.

Cùng với đó là các giải pháp về khoa học công nghệ và đào tạo; tuyên truyền, giáo dục; quản lý, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

TP. Hà Nội giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công thương), các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện chương trình quốc gia, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bích Phương

Top