Năm 2023: Hà Nội tập trung 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội

07/12/2022 1:00 PM

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở kết quả dự kiến GRDP cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%, năm 2023, Hà Nội quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023: Hà Nội tập trung 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải - Ảnh: VGP/GH

GRDP cả năm dự kiến tăng 8,89%

Sáng 7/10, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch). 

Trong đó, GRDP phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước; Lũy kế 9 tháng năm 2022, GRDP tăng 9,69% - là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây (cả nước tăng 8,83%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,97%) và cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%.

Hà Nội đã đã thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số thuế được giảm trên 13.000 tỷ đồng; Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng…

Năm 2022, Thành phố đã triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; Thực hiện hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng; Giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch; Hỗ trợ trên 1.400 hộ thoát nghèo, 6.670 hộ thoát cận nghèo. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển. Thành phố đã ban hành và thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực văn hóa và con người của Thủ đô. 

UBND Thành phố đã ban hành Nghị quyết đầu tư đối với 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Sau khi HĐND TP quyết nghị thông qua, TP đã bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện 146 dự án đủ điều kiện triển khai trong những tháng đầu năm. Đến nay, ngân sách TP đã bố trí trên 11.400 tỷ đồng để thực hiện 668 dự án; Ngân sách cấp huyện bố trí 677 tỷ đồng để đối ứng các dự án được ngân sách TP hỗ trợ.

Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. TP có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã thuộc huyện Đan Phượng đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặt ra ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, năm 2023, với mục tiêu giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới, Hà Nội thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá.

Trong đó, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, UBND TP đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 (với 5 nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn, môi trường).

Cụ thể, Thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai, minh bạch các thông tin quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của TP; Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đồng bộ, thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của từng ngành, từng lĩnh vực...

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu, dự án đường Vành đai 4; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư, xây dựng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh…

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển; đhát triển các mô hình kinh tế mới; Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư.

Gia Huy

Top