Nâng cao năng lực truyền thông về nông nghiệp, nông thôn

27/01/2021

(Chinhphu.vn) – Cần đa dạng hình thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Huy Đăng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thiện Tâm.

Trong năm 2020, ngành nông nghiệp Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt giá trị gia tăng ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 4,2% cao nhất trong nhiều năm gần đây. Để đạt được kết quả trên, công tác thông tin tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nhằm giúp cho nông dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước. Đồng thời tăng cường ý thức của người dân trong sản xuất và tiêu dùng nông sản bảo đảm an toàn, thông tin kịp thời về thị trường, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, những điển hình tiên tiến trong sản xuất, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Với mục đích xây dựng các chương trình tuyên truyền trọng tâm, chuyên biệt về các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn bằng cách thức thể hiện theo phương châm sáng tạo, hiệu quả, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa các nhà quản lý, người dân với những vấn đề mang tính dư luận nhằm định hướng thông tin đúng cho người xem, người đọc. Năm 2020, Sở NN&PTNT Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thực hiện các phóng sự, bài viết, đưa tin phản ánh kịp thời và khá toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô năm 2020 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tuy nhiên, mặc dù công tác tuyên truyền đã được cải tiến nhưng cần đa dạng hình thức phong phú hơn, để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được, theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Huy Đăng cho biết, sang năm 2021 công tác phối hợp tuyên truyền giữa Sở NN&PTNT cùng các cơ quan báo đài cần được đẩy mạnh hơn nữa. Đồng thời thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nông dân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đặc biệt là chủ trương, chính sách trong việc khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi- thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Thông tin tuyên truyền về phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, đậu, cây ăn quả, hoa và cây cảnh. Từng bước nâng diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ trên các cây trồng chủ lực.

Thiện Tâm