Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền của Thủ đô

19/12/2019 10:19 AM

(Chinhphu.vn) – Ngày 19/12, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển kinh tế-xã hội TP. Hà Nội trong điều kiện mới”.

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu dẫn đề tại Hội thảo. Ảnh: Thùy Linh

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các nhà khoa học.

Tạo chuyển tích cực về chất lượng nền công vụ phục vụ của Thủ đô

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ góc độ nghiên cứu lý luận và thưc tiễn đều cho thấy một nền hành chính muốn hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải dựa trên cơ sở một đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức cao về bổn phận và trách nhiệm công vụ trong quản lý nhà nước, thi hành pháp luật và phục vụ nhân dân. Trách nhiệm công vụ bao hàm cả những ràng buộc thuộc phạm trù pháp lý lẫn phạm trù đạo đức, có những chuẩn mực chung ở mọi nền hành chính, đồng thời, có những yêu cầu, nguyên tắc riêng phù hợp với thể chế chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước của mỗi quốc gia.

Trong tổng thể chiến lược cải cách hành chính của mình, Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Trong hai nhiệm kỳ (khóa XV, XVI), Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 08 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020”, trong đó xác định một trong ba mục tiêu quan trọng của chương trình là:“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân”.

Với những quyết tâm, nỗ lực không ngừng, mục tiêu trên được cụ thể hóa và thực hiện xuyên suốt gần 10 năm qua, tạo nên những bước chuyển tích cực về chất lượng nền công vụ phục vụ của Thủ đô nói chung và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng, nhất là về ý thức chấp hành và thực thi trách nhiệm công vụ.

Theo Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, thời gian qua tất cả hệ thống bộ máy chính trị của Thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội…

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thùy Linh

Cùng với việc tập trung nâng cao trách nhiệm công vụ, Thành phố đã phối hợp thực hiện hiệu quả năm “Dân vận chính quyền”-năm cả hệ thống chính trị đồng lòng, chung sức làm công tác dân vận, trong đó các cấp chính quyền của Thành phố là nòng cốt, đi tiên phong. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn. Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai trong quá trình đối thoại, kịp thời giải quyết những phát sinh ngay tại cơ sở, được dư luận đồng tình, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, phát huy dân chủ trực tiếp, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã đối thoại trực tiếp với công dân tại một số “điểm nóng”, nổi cộm để kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, tạo được sự đồng tình của người dân…

Hà Nội luôn đi đầu cả nước về thực hiện “dân vận chính quyền”

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 80 bài tham luận, các tham luận tập trung kiến giải rõ hơn một số vấn đề lý luận về “trách nhiệm công vụ” và “dân vận chính quyền”, nhất là khái niệm có liên quan như “đạo đức công vụ”. “trách nhiệm chính trị”…; bản chất, nguồn gốc, nội dung, phương thức thực hiện “dân vận chính quyền”… Về thực thi trách nhiệm công vụ và dân vận chính quyền. Đặc biệt những vấn đề lý luận cần được soi chiếu làm sáng rõ hơn từ chính thực tiễn của Hà Nội cũng như tham chiếu một số kinh nghiệm quốc tế về trách nhiệm công vụ và dân vận chính quyền.

Đồng thời nhận định về những “điều kiện mới” hiện nay ảnh hưởng, tác động đến hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước, trong đó, có thực thi trách nhiệm công vụ và công tác dân vận chính quyền, có tính đến những đặc điểm, điều kiện mang tính riêng, đặc thù của Thủ đô. Đánh giá thực trạng chế độ trách nhiệm công vụ và công tác dân vận chính quyền của cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội. Ghi nhận những nỗ lực, kết quả của Hà Nội trong xây dựng một nền công vụ ngày càng hiện đại, hiệu quả, một chính quyền chuyển mạnh sang mô hình phục vụ. Nhưng quan trọng hơn là chỉ ra những bất cập, hạn chế để các cấp chính quyền Hà Nội tự soi, tự nhìn lại mình, tiếp tục đổi mới để không ngừng vươn lên.

Tham luận tại Hội thảo, ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, qua theo dõi Hà Nội cho thấy, Hà Nội là điển hình nổi bật của cả nước về “đối thoại” kể cả cấp Thành phố và quận, huyện. Việc đối thoại làm cho người dân rất tin tưởng và đồng tình, lấy được lòng tin của nhân dân. Có thể thấy, việc nâng cao dân vận chính quyền là giữ vững được lòng tin của nhân dân và Hà Nội luôn đi đầu cả nước về thực hiện “dân vận chính quyền”, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân như vấn đề tôn giáo.

“Qua hội thảo này, tin tưởng Hà Nội tiếp tục giữ vững hiệu quả công tác thực hiện dân vận chính uyền, thực hiện nền nếp, quy định dân chủ, đặc biệt là thực hiện tốt việc xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn mình…”, ông Bùi Tuấn Quang nhấn mạnh.

Cũng tại Hội thảo, đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, các sở, ngành Thành phố và các chuyên gia đã nêu những kiến nghị, hiến kế cho chính quyền Hà Nội những giải pháp để nâng cao chất lượng việc thực thi trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, cũng như công tác dân vận chính quyền.

Thùy Linh

Top