Ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật do lợi dụng tình hình dịch bệnh

04/08/2021

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật do lợi dụng tình hình dịch bệnh.

Để đảm bảo triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố tập trung lực lượng tổ chức triển khai kịp thời các nội dung của Công điện số 17 và các nhiệm vụ của ngành được giao theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy UBND Thành phố, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố liên quan công tác phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chủ động kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật do lợi dụng tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng chống dịch bệnh của Thành phố.

Tăng cường bám sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; kiểm soát người và phương tiện qua các chốt kiểm soát trên địa bàn Thành phố; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu UBND Thành phố tổ chức đón người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về theo chỉ đạo của Bộ Công an. Báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố khẩn trương thực hiện và phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận huyện thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được giao và các nội dung tại Công điện 17/CĐ-UBND.

Nguyên Phương