Ngành Tài chính Thủ đô cần đẩy nhanh chuyển đổi số

22/01/2022 8:02 AM

(Chinhphu.vn) - Sở Tài chính cần xây dựng và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung ngành tài chính gắn với cơ chế khai thác, chia sẻ và công khai, minh bạch thông tin.

Ngành Tài chính Thủ đô cần đẩy nhanh chuyển đổi số  - Ảnh 1.

Chuyển đổi số giúp ngành Tài chính bắt kịp với công nghệ hiện đại, đồng thời góp phần đẩy nhanh công tác tài chính

Năm 2021, Sở Tài chính đã tham mưu UBND Thành phố điều hành ngân sách thành phố linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác của thành phố.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2021 là 265.771 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán Trung ương giao (đạt 105,7% dự toán Thành phố giao), bằng 92,4% so với số quyết toán thu năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương thành phố ước thực hiện là 84.773,9 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán Trung ương giao, đạt 78,1% dự toán Thành phố giao đầu năm.

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội bị tác động bởi dịch COVID-19, Sở đã tham mưu Thành phố tiếp tục rà soát, cơ cấu chi ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách theo nguyên tắc chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm cân đối ngân sách; cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, nghiêm túc thực hiện cắt giảm dự toán chi ngân sách thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành ủy để bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tham mưu kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch hơn 2.100 tỷ đồng; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch 1.786 tỷ đồng. Ngoài ra, đã hoàn thành 2 đợt mua sắm tập trung thiết bị văn phòng với giá trị trúng thầu 288,7 tỷ đồng, giảm so với đăng ký của đơn vị là 13,3 tỷ đồng…

Năm 2022, Sở Tài chính bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2022 theo dự toán UBND Thành phố giao; chủ động, tích cực bảo đảm nguồn lực phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và cân đối ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, dành nguồn chi đầu tư phát triển. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nội dung tài chính-ngân sách khi áp dụng thí điểm chính quyền đô thị; tăng cường công tác quản lý giá, chủ động xử lý, vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện thẩm định giá đất…

Làm việc với Sở Tài chính về phương hướng năm 2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho rằng, năm 2022, khối lượng công việc của Sở Tài chính là rất lớn. Ngoài triển khai công việc của năm 2021, còn phải chuẩn bị cho giai đoạn năm 2021-2025. Theo đồng chí Hà Minh Hải, đặc thù của ngành Tài chính không chỉ phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn phục vụ cơ quan, tổ chức. Vì vậy, Sở Tài chính cần tiếp tục phát huy và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Phó Chủ tịch khẳng định: Việc nêu gương không chỉ ở lãnh đạo, cán bộ chủ chốt còn còn cả ở từng từng cán bộ, công chức, người lao động của Sở.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; rà soát lại quy chế, quy trình, khung kiến trúc, cấu trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức để xây dựng; từ đó, phân định, xác định rõ nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nguồn nhân lực gắn với đạo đức công vụ; Nâng cao hơn nữa chất lượng của cán bộ, người lao động và xác định không chỉ là đào tạo cán bộ cho phòng, ban, đơn vị mình mà là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Thành phố; Chủ động rà soát, nghiên cứu và tham mưu đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền trong các khâu, các mặt công tác…

Nhận định Sở Tài chính đi đầu về chuyển đổi số, song, vẫn còn khá chậm. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đề nghị Sở cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số. Trước mắt, xây dựng và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung ngành tài chính gắn với cơ chế khai thác, chia sẻ và công khai, minh bạch thông tin. Đồng thời, chủ động phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan để kết nối liên thông hệ thống văn phòng điện tử dùng chung trên toàn Thành phố, tạo nền tảng thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước…

Vĩnh Hoàng

Top