Ngành Thuế kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

25/05/2022 10:11 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thuế Hà Nội, dịch vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung quan trọng trong việc hướng tới hỗ trợ toàn diện cho người nộp thuế (NNT) khi các dịch vụ thuế được tích hợp trên cổng DVCQG.

Ngành Thuế kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  - Ảnh 1.

Cán bộ Thuế sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý thuế. Ảnh minh họa

Cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho NNT

Để việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thuận lợi, hỗ trợ tối đa NNT, ngày 24/5, Cục Thuế Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các công chức thuộc các phòng trên Văn phòng Cục và các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng cho biết, dịch vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng DVCQG kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung quan trọng trong việc hướng tới hỗ trợ toàn diện cho NNT khi các dịch vụ thuế được tích hợp trên cổng DVCQG.

Mục tiêu của đợt tập huấn lần này tập trung vào nội dung hoàn thiện công tác xử lý hồ sơ khai thuế điện tử cho cán bộ thuế. Do đó, Phó Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu hội nghị tập trung nắm bắt những nội dung mới, đặc biệt những vấn đề khó, phức tạp, vướng mắc trong công việc cần tích cực đưa ra trao đổi, thảo luận nhiều chiều ngay tại lớp học để khóa học thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị đã được nghe Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) Nguyễn Phương Ngọc hướng dẫn trình tự quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, NNT sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng DVCQG và chọn dịch vụ "Đăng ký thuế lần đầu" hoặc dịch vụ "Thay đổi thông tin đăng ký thuế".

Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân. Nếu thông tin đã đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký thuế (hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế) bằng điện tử của NNT vào hệ thống quản lý thuế ngay sau khi NNT nộp hồ sơ điện tử thành công.

Sau đó, hội nghị đã trao đổi thảo luận các vấn đề vướng mắc, chưa rõ và được giải đáp ngay tại hội nghị. Đối với những ý kiến tham mưu, Cục CNTT (Tổng cục Thuế) ghi nhận và sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Việc 2 dịch vụ công nêu trên được Tổng cục Thuế nhanh chóng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nỗ lực của cơ quan Thuế nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và là nỗ lực nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho NNT.

Hướng dẫn triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Trước đó, Cục Thuế Hà Nội đã có văn bản về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.   

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân không kinh doanh bằng phương thức điện tử trên Cổng DVCQG có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

Đối tượng triển khai là NNT là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng DVCQG có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (sau đây gọi là Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

Phạm vi triển khai tại Cục Thuế Hà Nội và 25 Chi cục Thuế trực thuộc. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 18/5/2022.

Tài liệu hướng dẫn đăng ký thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng DVCQG có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo công văn này…

Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho NNT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Phân hệ icanhan) để NNT tra cứu và thực hiện.

Ngày 06/01/2022 , Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030" với mục tiêu cụ thể đối với ngành Thuế là hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế trong quý I/2022 phục vụ xác thực thông tin về NNT trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% NNT không phải khai báo lại các thông tin thay đổi đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với NNT là cá nhân không kinh doanh trên Cổng cơ sở dữ liệu quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối tượng triển khai là NNT là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng DVCQG có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Bích Phương

Top