Ngành Văn hóa và Thể thao phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước

07/01/2016

(Chinhphu.vn) - Kết quả thực hiện công tác văn hoá và thể thao năm 2015 được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đánh giá là phát huy tinh thần tự chủ, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, bám sát thực tế, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân của ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Ảnh Huy Anh

Nhận định về năm 2015, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết Sở đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan thường trự phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Trung ương và Hà Nội tổ chức thành công các hoạt động phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Công tác xã hội hoá được phát triển mạnh mẽ, phát huy tiềm năng các nguồn lực xã hội và tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, trong năm 2015, Sở đã thực hiện công tác bàn giao Trung tâm Thông tin và xúc tiến Du lịch Hà Nội sang Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội cùng các nội dung về việc thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hoá và Thể thao.

Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hoá được đánh giá nhiều tiến bộ khi thực hiện tốt việc phân cấp của Thành phố về việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke; rà soát, kịp thời chấn chỉnh nội dung không phù hợp quy định của pháp luật trong thủ tục hành chính tại các quận, huyện. Việc quản lý văn hoá phẩm nhập khẩu có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công an Thành phố góp phần ngăn chặn các sản phẩm độc hại xâm nhập vào hoạt động kinh dịch vụ văn hoá trên địa bàn.

Trong lĩnh vực quản lý di sản văn hoá từng bước được ổn định và đạt được những kết quả tốt trên các mặt hoạt động bảo tồn, tuyên truyền. Ý thức, nhận thức về việc bảo vệ di sản được nâng cao; các vụ việc liên quan đến di sản đã giảm và cơ bản được giải quyết kịp thời. Đặc biệt, Sở Văn hoá và Thể thao đã hoàn thành việc thực hiện đề án kiểm kê di sản văn hoá trên địa bàn Hà Nội.

Công tác tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội có chuyển biến tốt hơn so với những năm trước đây.

Hà Nội hiện giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc về phong trào thể thao quần chúng. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng đã góp phần nâng cao đời sống văn hoá cơ sở, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Số người tự giác tập luyện và tham gia thi đấu các môn thể thao trên địa bàn Thành phố ngày càng tăng.  Trong năm 2015, Sở tiếp tục đầu tư lắp đặt trang thiết bị dụng cụ tập luyện ngoài trời tại các điểm công cộng nâng số điểm tập luyện ngoài trời lên 4 điểm. Mô hình này được người dân hưởng ứng tham gia, từ kết quả đó, một số quận, huyện đã đầu tư ngân sách và kêu gọi xã hội hoá lắp đặt thêm thiết bị thể dục thể thao tại nhiều điểm vui chơi công cộng, tạo điều kiện cho người dân được trang bị dụng cụ tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

Chỉ số về phong trào thể dục thể thao quần chúng năm 2015 trên địa bàn Thành phố đạt 33% số người luyện tập thể thao thường xuyên, 25% số hộ gia đình thể thao hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Toàn Thành phố có 3.180 CLB thể dục thể thao.

Trong thể thao thành tích cao, năm 2015, các vận động viện Hà Nội đạt được 2.041 huy chương cả trong nước và quốc tế. Các môn thể thao tiêu biểu đạt thành tích cao trong hoạt động thi đấu năm 2015 là: Taekwondo, Wushu, Vật… Nhiều môn thể thao thế mạnh của Hà Nội đã đóng vai trò nòng cốt trong Đội tuyển Quốc gia như: Cầu mây, Vật, Wushu, Nhảy cầu, Bắn súng, Bóng đá nữ, Điền kinh, Cử tạ, Đấu kiếm…

Tại Hội nghị triển khai hoạt động của ngành Văn hóa và Thể thao năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã đánh giá cao những kết quả ngành văn hoá và thể thao Thành phố đạt được trong năm 2015, đặc biệt là tính chất lượng và chuyên nghiệp của ngành trong việc tổ chức và tham gia tổ chức các sự kiện văn hoá của Thủ đô và cả nước diễn ra trên Thủ đô.

Công tác quản lý Nhà nước đã được tăng cường, nhiều vi phạm được phát hiện, được xử lý thông tin kịp thời. Ngành cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Thành công trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.

Trong năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị, ngành Văn hoá và Thể thao cần triển khai Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố sớm đi vào thực tiễn cuộc sống nhằm tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; có kế hoạch tổng thể và phân loại các di tích đã xuống cấp để có biện pháp tu bổ, khắc phục; tăng cường thực hiện có hiệu quả các thiết chế văn hoá trên địa bàn Thành phố…

Huy Anh