Nghiên cứu thực hiện mô hình thử nghiệm dạng sandbox kinh tế đêm

13/11/2020 9:35 AM

(Chinhphu.vn) – Nhằm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, trong quý IV, TP. Hà Nội sẽ tập trung xây dựng đề án huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu chính sách thực hiện một số mô hình thử nghiệm dạng sandbox (cơ chế thử nghiệm chính sách mới) như kinh tế đêm, cải tạo nhà chung cư cũ...

Ảnh minh họa

Cụ thể, hoàn thành xây dựng 10 Chương trình công tác nhiệm kỳ 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Tập trung triển khai thực hiện 2 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Xây dựng đề án huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu chính sách thực hiện một số mô hình thử nghiệm dạng sandbox như kinh tế đêm, cải tạo nhà chung cư cũ... Triển khai Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tập trung hoàn thiện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ưu tiên triển khai lập 24 quy hoạch phân khu còn lại tại các đô thị vệ tinh, nhất là đô thị vệ tinh Hòa Lạc; quy hoạch các quận nội đô; quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống; hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Xuân Mai và Phú Xuyên. Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô theo Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Thành phố chỉ đạo hoạt động hiệu quả 6 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Thành phố về kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 kéo dài. Rà soát, đánh giá nguồn thu, cơ chế chi, nội dung chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thành phố; điều hòa, điều chỉnh chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2020. Rà soát cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tới từng doanh nghiệp.

Đồng thời, rà soát toàn bộ quỹ đất trên địa bàn để đề xuất phương án tổng thể khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, báo cáo tiến độ để xem xét xử lý các trường hợp vi phạm, không có khả năng triển khai. Rà soát tiến độ các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được ký biên bản ghi nhớ hoặc trao chủ trương đầu tư để hỗ trợ thủ tục, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, tập trung các dự án đã được trao tại các hội nghị xúc tiến đầu tư.

Xây dựng và tổ chức hiệu quả các chương trình lớn về kích cầu tiêu dùng nội địa. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về tiếp cận tín dụng, thuế, hải quan, thanh toán… Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc và quan tâm giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp đã được duyệt.

Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới và trường đạt chuẩn quốc gia; bảo đảm hoàn thành mục tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 104 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Kiểm tra, đánh giá bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, lao động, việc làm… Rà soát, đánh giá đúng thực chất các chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kiểm soát dịch bệnh chuyển mùa, không để bùng phát. Tăng cường kiểm nghiệm chất lượng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn không đúng quy định. Hạn chế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để tạo điều kiện tập trung sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát chức năng nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Thành phố; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm; cải thiện các chỉ tiêu thành phần các chỉ số SIPAS, PAPI…

Diệu Anh

Top