Nghiên cứu xây dựng đồng bộ cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng chung cư cũ

15/04/2021

(Chinhphu.vn) - Tại Phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội sáng nay sẽ xem xét về Đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp tập thể UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Gia Huy

Sáng 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác của UBND Thành phố và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP. Hà Nội cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố; Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập thể UBND Thành phố cũng cho ý kiến về Đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Các thành viên tập thể UBND Thành phố cũng đã cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác: việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố theo các Nghị định của Chính phủ số: 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP; Kế hoạch cấp nước mùa hè năm 2021; Kế hoạch thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội trong năm 2021.

Gia Huy