Người dân Hà Nội có thể đăng ký kết hôn trực tuyến trong tháng 3

17/03/2022 9:09 PM

(Chinhphu.vn) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm TP. Hà Nội thực hiện trong tháng 3/2022 khi triển khai Đề án 06 của Chính phủ là triển khai 3 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trực tuyến: Khai sinh - Khai tử và Đăng ký kết hôn trên địa bàn toàn Thành phố.

Người dân Hà Nội có kể đăng ký kết hôn trực tuyến trong tháng 3 - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky thông tin tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Gia Huy

Thông tin được nêu tại phiên họp lần 1 chiều 17/3 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ của TP. Hà Nội về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Hà Nội.

Tại cuộc họp, về nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, đến nay, Công an Thành phố đã tổ chức thông báo mã số định danh cá nhân cho 100% công dân trên địa bàn Thành phố, triển khai thu nhận trên 5,6 triệu hồ sơ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử và làm sạch 3 cấp đối với 7,9 triệu dữ liệu dân cư của công dân trên địa bàn Thành phố, đồng thời cập nhật thông tin trên 453.000 trường hợp hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và 11.332.865 thông tin tiêm chủng vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư..

Phó Giám đốc Công an Thành phố cũng phản ánh một số khó khăn hiện nay, như đối với thủ tục "Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp" đã được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến 11/3/2022 đã tiếp nhận và giải quyết được 33 hồ sơ. Tuy nhiên, có chưa có cơ chế xác thực dữ liệu công dân giữa số CCCD và số CMND 9 số (cũ) gây khó khăn cho việc tạo tài khoản cũng như nộp hồ sơ;

Dữ liệu khám sức khỏe điện tử vẫn đang trong giai đoạn thí điểm, số lượng Bệnh viện có chức năng cấp Giấy khám sức khỏe điện tử còn rất ít, việc sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử để thay cho Giấy khám sức khỏe điện tử còn hạn chế. Khi sử dụng hình thức này khiến người dân bị phát sinh thêm chi phí, thời gian đi lại, thời gian giải quyết TTHC...

Trong các nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, Hà Nội sẽ triển khai ngay trong tháng 3/2022 đối với 3 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trực tuyến là: Khai sinh - Khai tử và Đăng ký kết hôn trên toàn thành phố; tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc làm sạch dữ liệu hộ tịch điện tử của thành phố và tổ chức kết nối thông suốt với CSDLDC để thực hiện tổ chức giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ trực tuyến về hộ tịch cho người dân; Sẵn sàng triển khai ngay từ giai đoạn thử nghiệm đối với nhóm TTHC liên thông.

Thành phố sẽ hoàn thành và thực hiện tích hợp 11/25 TTHC thiết yếu theo danh mục tại Phụ lục I Đề án 06/CP theo lộ trình của Chính phủ và các Bộ, ngành trong tháng 5/2022; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình, kế hoạch đề ra; phấn đấu và hoàn thành chỉ tiêu theo Kế hoạch (khoảng 1.000 TTHC) vào cuối Quý III/2022.

Gia Huy

Top