Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng

16/03/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh thành phố Hà Nội, trong quý I, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Ước đến 31/3/2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội dự kiến đạt 3.776.841 tỷ đồng, tăng 0,66% so với 31/12/2020. Trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 0,54%, tiền gửi thanh toán tăng 0,81% so với 31/12/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, các tổ chức tín dụng trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/3/2021 ước đạt 2.219.801 tỷ đồng, tăng 0,73% so với 31/12/2020; dư nợ ngắn hạn tăng 1,31%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,35%; dư nợ VND tăng 0,79%, dư nợ ngoại tệ tăng 0,26% so với 31/12/2020. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.004.712 tỷ đồng chiếm 90,31% và tăng 0,81% so với 31/12/2020.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội, dự kiến đến 31/3/2021 như sau: dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 182.309 tỷ đồng, chiếm 9,09%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 378.690 tỷ đồng, chiếm 18,89%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 105.448 tỷ đồng, chiếm 5,26%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 49.777 tỷ đồng, chiếm 2,48%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 7.941 tỷ đồng, chiếm 0,40%; cho vay chính sách xã hội đạt 9.402 tỷ đồng, chiếm 0,47%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 549.815 tỷ đồng.

Dự kiến đến 31/3/2021, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm 1,91% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo. Các tổ chức tín dụng tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, và các chương Nghị quyết, Chương trình hành động của Thành phố, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2021, NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng của NHNN, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, NHNN Việt Nam về tăng cường công tác phòng chống dịch; Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của NHNN tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh, Chỉ thị số 06/CT-UBND về tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội.

Minh Anh