Nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19

13/10/2021 11:58 AM

(Chinhphu.vn) - Hiện các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội đang triển khai nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt,… cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các tổ chức tín dụng triển khai chính sách lãi suất linh hoạt hỗ trợ khách bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) TP. Hà Nội đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp phòng, chống dịch đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng khó khăn do dịch bệnh. Theo đó, các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của NHNN tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 03/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng với nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 2.410.356 tỷ đồng, tăng 9,38% so với 31/12/2020; dư nợ ngắn hạn tăng 11,22%, dư nợ trung và dài hạn tăng 8,15%; dư nợ VND tăng 10,40%, dư nợ ngoại tệ tăng 1,51% so với 31/12/2020. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.195.080 tỷ đồng chiếm 91,07% và tăng 10,38% so với 31/12/2020.

NHNN TP. Hà Nội đã theo dõi, giám sát 16 ngân hàng thương mại trên địa bàn về cam kết giảm lãi suất cho vay từ tháng 7/2021 theo kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phối hợp với các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh;

Tham mưu cho UBND TP. Hà Nội triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, các lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa thiết yếu, các lĩnh vực ưu tiên.

Kết quả, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về lãi suất. Lãi suất huy động tiền gửi bằng VND của TCTD phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,1-3,8%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4-6%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 5,5-6,8%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 5,5-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-8,5%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) ở mức 4,5%/năm. Nhóm 16 ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội đã đồng thuận và tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ tháng 7/2021 đến cuối năm 2021 để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, NHNN TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

Chi nhánh đã triển khai đến các ngân hàng thương mại kế hoạch đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2021, cung cấp thông tin tình hình triển khai các chương trình Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP. Hà Nội cho Sở Công Thương để chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày không dùng tiền mặt dự kiến trong tháng 11/2021...

Bích Phương

Top