Nhiều tỷ đồng xây dựng các công trình cấp nước sạch liên xã

09/11/2015

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình cấp nước sạch liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú (Thường Tín); xã Trung Hòa, Trường Yên (Chương Mỹ).

 

Ảnh minh họa

Công trình cấp nước sạch tập trung quy mô liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú, huyện Thường Tín được xây dựng với công suất 4.900 m3/ngày đêm để cấp nước sạch cho khoảng 42.669 người dân. Dự án có tổng mức đầu tư 130,57 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương cấp phát thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ, vốn ngân sách thành phố Hà Nội, vốn dân đóng góp.

Công trình cấp nước sạch tập trung quy mô liên xã Trung Hòa, Trường Yên (Chương Mỹ) công suất 3.600 m3/ngày đêm để cấp nước sạch cho khoảng 23.137 người dân. Dự án có tổng mức đầu tư gần 90,2 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng hơn 63 tỷ đồng, thiết bị gần 13,45 tỷ đồng, quản lý dự án hơn 1,24 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng gần 6 tỷ đồng, chi phí khác gần 958 triệu đồng, dự phòng gần 5,5 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước và thành phố về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các quy định khác có liên quan và các nội dung được duyệt tại quyết định này. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác, hợp pháp của tính toán thiết kế, khối lượng, số liệu trình, tính hợp lý của các biện pháp tổ chức thi công). Rà soát, hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng Hà Nội và ý kiến của các sở, ngành, đơn vị có liên quan, lưu ý về hệ thống chữa cháy trên mạng lưới cấp nước.

Kiểm tra tính hợp lý, chính xác đơn giá các thiết bị, vật tư theo thời gian trong quá trình triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đủ cơ sở pháp lý và tuân thủ các quy định hiện hành, rà soát lại toàn bộ khối lượng đào, đắp bằng thủ công, cơ giới; phương án vận chuyển; hiện trạng các tuyến đường hoàn trả trong phạm vi thi công lắp đặt đường ống sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. Trước khi thi công, chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công công trình đảm bảo an toàn cho người và các công trình lân cận theo quy định. Tổ chức công tác giám sát, đánh giá đầu tư và công tác giám sát cộng đồng đúng quy định hiện hành.

Anh Minh