Nỗ lực hoàn thành mục tiêu Đề án 06 của Chính phủ đúng tiến độ

11/07/2022 4:40 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Công an TP. Hà Nội, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), đến nay, Thành phố đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu Đề án 06 của Chính phủ đúng tiến độ - Ảnh 1.

Hà Nội hiện là 1 trong 5 địa phương triển khai thí điểm Đề án 06. Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, thường trực tham mưu triển khai Đề án 06 trên địa bàn Thành phố. Ảnh: VGP/Minh Anh

Thành phố Hà Nội thường xuyên có các văn bản gửi các Bộ, ngành kiến nghị các nội dung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Hà Nội trong quá trình triển khai. Ban Chỉ đạo 06 Thành phố tổ chức họp định kỳ hằng tháng để đánh giá kiểm điểm tình hình, tiến độ triển khai, báo cáo Tổ công tác 06 Chính phủ.

Bên cạnh đó, đến nay, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06 (gồm 30 Ban Chỉ đạo 06 cấp huyện, 579 Ban Chỉ đạo 06 cấp xã và 5.247 Tổ công tác 06 tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố) để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở.

Riêng về kết quả triển khai thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành  phố (tính đến tháng 3/2022), Hệ thống cơ bản hỗ trợ cán bộ xử lý, luân chuyển được hồ sơ trên môi trường điện tử, đáp ứng được nghiệp vụ chuyên ngành của từng đơn vị và đang tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ. Từ ngày 4/10/2021 đến 14/3/2022, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thử nghiệm đã tiếp nhận 466.772 hồ sơ, trong đó đã xử lý 448.672 (đạt 96,1%), hồ sơ tiếp nhận cao nhất trong 1 ngày đạt 7.000 hồ sơ.

Tính đến 14/3/2022, trên Cổng dịch vụ công Thành phố đã khai báo 1.851 thủ tục hành chính trong đó có 491 dịch vụ công mức độ 2; 1.154 dịch vụ công mức độ 3 và 206 dịch vụ công mức độ 3. Tích hợp 254 dịch vụ công mức độ 3,4 với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Dự kiến đến hết năm 2022 tích hợp 928 thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4, đạt 70% chỉ tiêu đề ra.

Thời gian tới, để bảo đảm triển khai nhiệm vụ Đề án 06 đề ra theo lộ trình trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 của TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện bảo đảm và triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình.

Trong tháng 7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẩn trương hoàn thành các quy trình, thủ tục để đưa vào vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công Thành phố, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Thành phố trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng thành một Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của Thành phố. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, tháo gỡ.

Minh Anh

Top