Phấn đấu 100% chuỗi liên kết nông sản an toàn sử dụng mã QR

08/05/2020 3:27 PM

(Chinhphu.vn) - Hiện nay Hà Nội có 138 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu năm 2020, 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

Theo Sở NN&PTNT, hiện Hà Nội vẫn tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết đảm bảo an toàn thực phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Hiện Thành phố duy trì 138 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và 18 điểm kinh doanh thực phẩm của 8 chuỗi được xác nhận. Phấn đấu phát triển tăng mới 20% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn Thành phố. Đồng thời duy trì và phát triển áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các chuỗi trên toàn địa bàn Thành phố như VietGAP trồng trọt với 2.527 ha; VietGAP chăn nuôi với 88 cơ sở, VietGAP thủy sản với 181 ha nuôi trồng thủy sản; 37,8 ha trồng trọt theo các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

Để đẩy mạnh kết nối cung cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm giữa Thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố, thời gian qua Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố Hà Nội năm 2020; Sở NN&PTNT đã ban hành Kế hoạch Duy trì, phát triển Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội và thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018.

Bên cạnh đó phát triển mở rộng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR nhằm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường quảng bá các sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng Thủ đô. Phấn đấu năm 2020, 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

Thiện Tâm

Top