Phấn đấu sản lượng thủy sản tăng 6,4% so với cùng kỳ

03/03/2021

(Chinhphu.vn) - Năm 2021, Hà Nội phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 24.000 ha, nâng cao sản lượng nuôi trồng thủy sản lên 124 nghìn tấn (năm 2020 là 116,573 nghìn tấn), tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Sở NN&PTNT, năm 2020 tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn Hà Nội phát triển ổn định; diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước tính 23.271 ha. Tổng sản lượng đạt 116,573 nghìn tấn, tăng 3,49% so với năm 2019.

Trên địa bàn Thành phố hiện có 18 cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản. Toàn Thành phố đã có 32 HTX thủy sản thuộc các huyện có nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung như: Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ba Vì,… Bên cạnh đó, Hà Nội còn có 60 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn ở các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, Thanh Trì,...với tổng diện tích trên 7.229 ha, năng suất đạt từ 10-12 tấn/ha/năm. Nhiều mô hình nuôi cá sông trong ao cho năng suất 35-40 tấn/ha/năm.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2021, Hà Nội sẽ tập trung phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 24.000 ha, nâng cao sản lượng nuôi trồng thủy sản lên 124 nghìn tấn (năm 2020 là 116,573 nghìn tấn), tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020. Phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo hướng ứng dụng công cao, nuôi thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong đó tập trung phát triển nuôi các giống: Cá chép lai, cá rô phi đơn tính, trắm cỏ và các loại thủy đặc sản (trắm đen, cá lăng, điêu hồng, tôm càng xanh, ...). Đồng thời thực hiện chuyển đổi các vùng đất trũng, thấp sang mô hình lúa – cá, nhân  rộng các mô hình ao nổi, mô hình sông trong ao để tăng năng suất, sản lượng thủy sản. Xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn dịch bệnh, sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP,... Xây dựng các cơ sở sản xuất giống để đáp ứng yêu cầu phát triển nuôi trồng trên địa bàn thành phố và cung ứng cho các tỉnh bạn.

Thiện Tâm