Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách ưu đãi

05/02/2020 6:25 PM

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội, các chương trình cho vay đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong thời gian qua, nhìn chung đã đáp ứng được nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn Hà Nội, tạo việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô năm 2019.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội về tình hình thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố trong năm 2019, nguồn ngân sách của thành phố dànhcho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay là hơn 2.530 tỷ đồng, tăng hơn 487 tỷ đồng so với năm 2018.

Trong đó, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khách hơn 1.601 tỷ đồng, tăng 222,8 tỷ đồng so với năm 2018.

Nguồn vốn cho vay thực hiện chương trình số 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân tại địa bàn 18 huyện, thị xã; 750 tỷ đồng, tăng 250 tỷ đồng so với năm 2018.

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo về nhà ở là 166,5 tỷ đồng, không tăng giảm so với năm 2018. Trong đó, cho vay hộ nghèo về nhà ở giai đoạn I theo quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 58 tỷ đồng và cho vay hộ nghèo về nhà ở giai đoạn II theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 108,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg là 14,8 tỷ đồng.

Doanh số cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khách trên địa bàn thành phố trong năm qua đạt 1.239 tỷ đồng trên 29.400 lượt khách hàng vay vốn, hoàn thành 111% so với kế hoạch phân bổ cho vay từ đầu năm.

Doanh số cho vay ngành nông lâm nghiệp thủy sản là 557 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 45% vốn vay; ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo là 112 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9%, vốn vay; ngành vận tải, xây dựng là 37 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3% vốn vay…

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội, tổng dư nợ cho vay từ nguồn nhận ủy thác của Ngân hàng chính sách thành phố đến cuối năm 2019 là 2.475 tỷ đồng với gần 70 nghìn khách hàng đang vay vốn, tăng 464 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó nợ quá hạn là 1,2 tỷ đồng, không tăng không giảm so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 0,04% trên tổng dư nợ cho vay.

Theo đánh giá của Sở Lao động, Thương binh và xã hội, trong năm 2019, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm nhận ủy thác từ ngân sách Thành phố đã giải ngân cho trên 21.200 lượt khách hàng vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mù, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác, góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định cho trên 29.500 lao động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững.

Nguồn vốn cho vay trong năm 2019 đã giúp gần 8.000 hộ được vay vốn, góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định cho 8.500 lao động tại 18 huyện, thị xa, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với các chương trình cho vay này, những chương trình cho vay khác như cho vay đối với các hộ nghèo trên địa bàn như chương trình cho vay hộ hộ nghèo về nhà ở theo quyết dịnh củ Thủ tướng, cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi theo quyết định của Thủ tướng, cho vay dự án bò sinh sản đã mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Theo đánh giá chung, nguồn vốn cho vay đã đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn Hà Nội; góp phần thu hút, tạo việc làm cho 32 nghìn lao động, góp phần cùng Thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, tạo việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô năm qua.

Để phát huy được hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách ưu đãi, đảm bảo nguồn vốn được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, cũng như công tác phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được minh bạch, công khai, các cấp cấp các ngành đã tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát qua đó công khai minh bạch nguồn vốn vay, người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Có thể nói nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã phát huy được hiệu quả giải quyết cho người lao động, gia đình và cộng đồng xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và tăng cường an ninh trật tư xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2020, kế hoạch thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm nay là 1.150 tỷ đồng, dự kiến thu hút, tạo việc làm cho trên 28.000 lao động, dự kiến mức cho vay bình quân là 43 triệu đồng/hộ.

Minh Anh

Top