Phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo, tích cực thi đua

05/03/2021

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/3, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Thiện Tâm.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố;...

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, trong năm qua, thành phố Hà Nội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố đạt được kết quả toàn diện. Các vấn đề an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho nhân dân được bảo đảm; lĩnh vự văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt. Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) năm 2020 tăng 3,98%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 286.258 tỷ đồng, bằng 106,69% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao. 

Năm 2020, thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Thành phố; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025.

Công tác khen thưởng có những chuyển biến rõ nét. Điểm đáng chú ý là khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của thành phố. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trong năm qua, Chủ tịch UBND Thành phố đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố cho hơn 800 cá nhân; các cấp cơ sở đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 2.500 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng. Chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các phong trào thi đua được nâng lên. Nhất là trong việc tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân chung tay chia sẻ, ủng hộ các hoạt động, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ người nghèo với tổng số tiền huy động được lớn nhất từ trước đến nay.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô, đặc biệt là cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng quy định của luật, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng và nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội cho các tập thể. Ảnh: Thiện Tâm.

Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và Thành phố. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thủ đô trong năm 2021. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả, hiệu lực.

Bên cạnh đó, thi đua đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân. Đồng thời thi đua đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp.

Với truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nhất định chúng ta sẽ thành công, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Thành phố phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo cùng với lòng yêu nước, yêu Thủ đô, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đã có 36 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 25 tập thể và 14 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 70 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố; 42 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố.

Thiện Tâm