Phát triển chăn nuôi duy trì mức ổn định

04/12/2018

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian vừa qua, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố vẫn duy trì ở mức ổn định, không có nhiều biến động lớn.

Cụ thể, đàn trâu hiện có 23,5 nghìn con, giảm 7,3% so cùng kỳ, đàn bò 136 nghìn con, tăng 4,5%. Về chăn nuôi lợn, hiện Thành phố có 1.772 nghìn con, giảm 5,2% so cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cộng dồn 11 tháng ước đạt 303.000 tấn, bằng cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, giá thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng 11 đã bắt đầu có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh ở tháng 10.

Đàn gia cầm trên địa bàn Thành phố cũng tiếp tục phát triển tốt, trong tháng không xảy ra dịch bệnh lớn. Hiện đàn gia cầm có ước đạt 31 triệu con, tăng 3,3% so cùng kỳ; trong đó, đàn gà ước 21,8 triệu con, tăng 6,5%.

Về nuôi trồng thủy sản, nhìn chung tình hình sản xuất ổn định. Sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 8.697 tấn, tăng 4% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 11 ước đạt 8.546 tấn, tăng 4% so cùng kỳ và chủ yếu là sản lượng cá nuôi trồng. Sản lượng thủy sản khai thác tháng Mười một ước đạt 151 tấn, tăng 2% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 89.855 tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ năm trước.

Tâm Hà