Phát triển chăn nuôi gia súc tăng so với cùng kỳ

26/10/2021

(Chinhphu.vn) - Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng trong 9 tháng đầu năm, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn phát triển ổn định, một số đàn nuôi tăng so với cùng kỳ. 

9 tháng đầu năm ngành chăn nuôi của Hà Nội phát triển ổn định. Ảnh: Thiện Tâm.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT, trong 9 tháng năm 2021, chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Trong đó, đàn trâu hiện có 27,3 nghìn con, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước do một số cơ sở chăn nuôi đầu tư tăng đàn nhằm phục vụ nhu cầu xuất khẩu; đàn bò 130,4 nghìn con, tăng 0,5%. 

Bên cạnh đó, chăn nuôi lợn trên địa bàn đã có sự phục hồi, hoạt động tái đàn được chú trọng, bệnh dịch tả lợn châu Phi cơ bản được kiểm soát. Đàn lợn hiện có 1,37 triệu con, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước tính đạt 168 nghìn tấn, tăng 6,4%. Chăn nuôi gia cầm đạt khá, bệnh cúm gia cầm (cúm A/H5N6) còn xuất hiện nhưng với phạm vi nhỏ. Tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đã ảnh hưởng đến việc đầu tư, mở rộng quy mô của các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Đàn gia cầm hiện có 39,6 triệu con, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà đạt 27,2 triệu con, giảm 2,5%; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng 9 tháng ước tính đạt 124 nghìn tấn, tăng 7%; sản lượng trứng gia cầm đạt 1.925 triệu quả, tăng 7,1%.  

Trong 141 chuỗi liên kết, có 59 chuỗi có nguồn gốc động vật, trong đó chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm được xây dựng và phát triển theo 02 hình thức là: Mô hình chuỗi khép kín do doanh nghiệp làm đầu mối chủ động hoàn toàn các khâu từ sản xuất giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm. Một số chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi khép kín hoạt động có hiệu quả như: Chuỗi thực phẩm A- Z, chuỗi trứng Tiên Viên, chuỗi trứng 729, chuỗi thực phẩm Organic Green, chuỗi thịt lợn Thủy Thiên Nhu, thịt lợn hữu cơ Bảo Châu, chuỗi sữa Vinh Nga... Thứ hai là mô hình chuỗi liên kết lấy các tổ chức nông dân (Chi hội/HTX/Hội) tại các vùng chăn nuôi tập trung, các xã chăn nuôi trọng điểm của Thành phố làm trọng tâm từ đó lựa chọn, giới thiệu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào, giết mổ, sơ chế cũng như doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm để tạo thành chuỗi từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm.

Về nuôi trồng thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 9 ước tính đạt 10,2 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu là sản lượng cá), trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 9.923 tấn, tăng 2,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 256 tấn, giảm 1,5%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, tổng sản lượng thủy sản ước tínhđạt 84 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 82,7 nghìn tấn, tăng 3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.346 tấn, giảm 1%.

Thiện Tâm