Phối hợp xuất khẩu gạo trong thời điểm dịch COVID-19

18/02/2021

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: NN&PTNT, Tài chính, các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố về phối hợp xuất khẩu gạo trong năm 2021.

Ảnh minh họa

Chỉ đạo trên nhằm triển khai văn bản của Bộ Công Thương về việc đề nghị phối hợp xuất khẩu gạo năm 2021. Trong đó cho biết, năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế, hoạt động thương mại toàn cầu, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,25 triệu tấn với kim ngạch đạt 3,12 tỷ USD, tuy giảm 1,9% về lượng nhưng tăng 11,2% về trị giá so với năm 2019; giá xuất khẩu bình quân đạt 499 USD/tấn, tăng 13,3% tương đương mức tăng 158 USD/tấn so với năm 2019.

Bước sang năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang tiếp tục chịu tác động từ sự lây lan của biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. Triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và để kịp thời cập nhật, theo dõi sát tình hình, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường; chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp từ người sản xuất và mua thông qua hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo ký với người sản xuất theo chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở: Tài chính, NN&PTNT, Công Thương và cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình giá thóc, gạo nội địa; giám sát thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn trong việc chấp hành quy định và tuân thủ chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP (nhất là các quy định về dự trữ lưu thông, bình ổn giá thóc, gạo trong nước, duy trì điều kiện kinh doanh) và kịp thời bảo cáo các bộ, ngành khi có biến động bất thường.

Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nghiêm túc thực hiện quy định và tuân thủ chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, nhất là các quy định về dự trữ lưu thông, bình ổn giá thóc, gạo trong nước, duy trì điều kiện kinh doanh. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 31/10/2018 của Bộ Công Thương để các bộ, ngành liên quan có cơ sở theo dõi, điều hành.

Minh Hương