Qua khiếu nại, tố cáo, đã kiểm điểm 51 tập thể và 55 cá nhân

28/11/2018

(Chinhphu.vn)-Năm 2018, các cấp, các ngành của Hà Nội đã tập trung chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) có những chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC đã được nâng cao, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Ngành chức năng tiếp nhận ý kiến khiếu nại của công dân

Tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai hơn 72%

UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức cũng như nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC.

Tính đến hết tháng 10/2018, toàn Thành phố đã tổ chức 22 lớp tập huấn, giới thiệu về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo cho trên  3 nghìn lượt cán bộ, công chức. Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn và tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị...

Để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo. Về cơ bản, việc giải quyết KNTC ở các đơn vị được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nâng lên.

Lãnh đạo UBND Thành phố đã duy trì lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ ba tuần thứ 3 hàng tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC, đồng thời, giúp lãnh đạo UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của công dân, chỉ đạo xem xét, kết luận, quyết định giải quyết chính xác các vụ việc; yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nhất là trong việc phối hợp giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp.

Thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương.

Qua giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý một số sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, GPMB... bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên toàn Thành phố.

Trong năm 2018, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp trên 29,5 nghìn lượt công dân đến KNTC, tiếp nhận và xử lý gần 36 nghìn đơn các loại, với gần 4,9 nghìn vụ KNTC, đã giải quyết 4.168 vụ, đạt tỷ lệ 85,07%. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, GPMB...

Kết quả giải quyết của toàn Thành phố cho thấy, khiếu nại đúng 174 vụ (6,4%), khiếu nại sai 2.015 vụ (73,9%), khiếu nại có đúng có sai 188 vụ (6,9%); rút đơn khiếu nại, hòa giải thành 350 vụ (12,8%); tố cáo đúng 157 vụ (10,9%), tố cáo sai 1.092 vụ (75,8%), tố cáo có đúng có sai 180 vụ (12,5%), dừng xét 12 vụ (0,8%).

Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước trên 2,7 tỷ đồng và 3.617 m2 đất; trả cho công dân 3,2 tỷ đồng và 2.445 m2 đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 51 tập thể và 55 cá nhân để xảy ra sai phạm. Chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Ngoài ra, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 323 lượt đoàn đông người đến KNTC (từ 10 người trở lên/đoàn). Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ khi triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp...

Phát sinh KNTC chủ yếu trong quá trình triển khai GPMB

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế cho thấy, mặc dù đã rất tích cực trong giải quyết đơn thư KNTC nhưng tình hình KNTC vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu phát sinh trong quá trình triển khai GPMB tại một số dự án phát triển giao thông, đô thị; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại một số huyện,... Một số công dân chưa đồng thuận, đã gửi đơn KNTC đến các cấp chính quyền để yêu cầu xem xét, giải quyết, vẫn còn tình trạng công dân tập trung KNTC đông người, gây ảnh hưởng đến trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và Thành phố.

Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố thường xuyên có các đoàn đông người của các tỉnh, thành phố khác tập trung KNTC tại trụ sở các cơ quan Trung ương. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn đến nhiều nơi, vượt cấp, có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh hoặc hết thời hiệu xử lý. Một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, có lý, có tình nhưng công dân vẫn tiếp tục KNTC.

Nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, từ nay đến cuối năm 2018 và năm 2019, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn), gắn với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh KNTC như đất đai, GPMB, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp,... qua đó, giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố và của địa phương.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%; tập trung giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định; tăng cường đối thoại với công dân nhằm xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, tránh để kéo dài, vượt cấp; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể, các cơ quan nội chính trong công tác giải quyết KNTC.

Đặc biệt sẽ tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân, xử lý đơn.

Huy Thành (Tổng hợp)