Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người

06/04/2019

(Chinhphu.vn) – Quận Hai Bà Trưng tăng cường nâng cao chất lượng các mô hình truyền thông chuyên sâu, lồng ghép về phòng, chống mua bán người. Đảm bảo ít nhất 75% người dân trong toàn quận được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người.

Năm 2019, Quận đặt chỉ tiêu: Tăng thời lượng, tần suất và kịp thời đưa tin tuyên truyền về phòng, chống mua, bán người trên các phương tiện thông tin, tại các địa bàn công cộng, cộng đồng dân cư, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, trong đó, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tại các tuyến, địa bàn phức tạp có nguy cơ cao trong quận; 100% thông tin liên quan mua bán người được phân loại, xử lý, xác minh triệt để, các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người được khởi tố điều tra theo luật định; 100% các vụ mua bán người (nếu có) được đưa ra truy tố và xét xử điểm.

Phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán trở về; 100% nạn nhân đã tiếp nhận được tiến hành thủ tục xác minh, xác định, bảo vệ và có nhu cầu thì được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện mục tiêu trên, quận sẽ đổi mới tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức và kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình điểm, hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng, chống tội phạm mua bán người.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đơn trình báo mất tích,... có dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý những đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người trên địa bàn quận, đảm bảo mọi hành vi mua bán người đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đưa ra xét xử lưu động các vụ án liên quan đến tội phạm mua bán người nhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe các đối tượng phạm tội khác.

Thực hiện các dự án về truyền thông phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán người, các chương trình tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với các nạn nhân bị mua bán do các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tài trợ theo sự chỉ đạo của Thành phố. Đẩy manh việc hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin với các quận, huyện, tỉnh, thành phố khác trong cả nước, đặc biệt là các địa bàn có chung đường biên giới đất liền với Trung Quốc, Campuchia, Lào để trao đổi kinh nghiệm, nắm tình hình, triển khai các biện pháp phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, các văn bản có tính pháp quy, chế độ, chính sách, quy định về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ mua bán người.

(Theo HN Portal)