Quận Hai Bà Trưng tăng cường triển khai Dịch vụ công trực tuyến

26/09/2017

(Chinhphu.vn)-UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác tuyên truyền triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn quận.

Theo Kế hoạch, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết của người dân và các tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, các tổ chức và nguồn lực xã hội.

Đồng thời, qua đó quận thúc đẩy người dân, các tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các hình thức đổi mới trong công tác tuyên truyền, qua các đối tượng học sinh, cán bộ công chức, viên chức; các tổ dân phố, địa bàn dân cư... tại các công sở, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các phường.

Cụ thể, quận sẽ triển khai biên soạn tin, bài tuyên truyền mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Quận, cổng thông tin điện tử Quận, bảng tin cơ sở tại các tổ dân phố, khu dân cư tăng cường tuyên truyền với nội dung: phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức về các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết; thông tin về tình hình thực hiện và kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính trực tuyến mức dộ 3, 4; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Đồng thời, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, thí điểm lắp đặt hệ thống trang thiết bị máy tính và mạng để người dân có thể sử dụng đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng phường. Thực hiện theo nguyên tắc nhà nước, nhân dân và toàn xã hội cùng tham gia thực hiện; nhà nước cung cấp dịch vụ, người dân biết sử dụng dịch vụ. Dự kiến triển khai 3 tháng cuối năm 2017 tại nhà sinh hoạt cộng đồng 3 phường: Bùi Thị Xuân, Bách Khoa và Đồng Tâm. Từ năm 2018 sẽ triển khai tiếp tại các phường còn lại.

Vĩnh Hoàng