Quý I: Kim ngạch xuất khẩu tăng 6,1%

30/03/2022 8:26 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Công thương Hà Nội, hoạt động xuất nhập khẩu của TP. Hà Nội những tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Trong quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3.597 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I: Kim ngạch xuất khẩu tăng gần tăng 6,1% - Ảnh 2.

Vượt qua đại dịch, hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội những tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Ảnh: VGP/Minh Anh

Trong đó, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu quý I tăng cao so với cùng kỳ: Hàng dệt, may đạt 637 triệu USD, tăng 48,7%; máy tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 560 triệu USD, tăng 10,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 384 triệu USD, tăng 21,9%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 234 triệu USD, tăng 52,2%; hàng nông sản đạt 208 triệu USD, tăng 26,2%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, như: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 405 triệu USD, giảm 16,6%; điện thoại và linh kiện đạt 29 triệu USD, giảm 69,8%; hàng hóa khác đạt 719 triệu USD, giảm 18,2%.

Về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, tính chung quý I/2022, ước đạt 9.148 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 7.317 triệu USD, tăng 23,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.831 triệu USD, tăng 2,5%.

Một số nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn như: Máy móc thiết bị, phụ tùng, xăng dầu, máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện …

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I/2022 ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 3,6 tỷ USD, tăng 6,1%; nhập khẩu hàng hóa đạt 9,1 tỷ USD, tăng 18,5%.

Minh Anh

Top