Rà soát, đánh giá kỹ các dự án đầu tư công

19/04/2021

(Chinhphu.vn) - Sáng 19/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Anh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố đã nghe báo cáo về các nhiệm vụ của Sở, cũng như kiến nghị Chủ tịch Thành phố tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc tham mưu cho Thành phố xây dựng cơ chế, chính sách, như: Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình dự án đầu tư công; xây dựng quy định về quản lý các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách; xây dựng quy chế giám sát, đánh giá dự án; cải thiện môi trường kinh doanh và quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh…

Xem xét tiêu chí lựa chọn một số công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 theo hướng đưa vào danh mục những dự án lớn có ý nghĩa đối với Thủ đô, dự án thuộc lĩnh vực quan trọng có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và có tính khả thi cao trong giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị, và Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ, Thành phố xây dựng mục tiêu giai đoạn 2021-2025 thu hút 30 tỷ USD-40 tỷ USD (6-8 tỷ USD/năm) vốn đầu tư nước ngoài; vốn thực hiện khoảng 20 tỷ USD-30 tỷ USD (4-6 tỷ USD/năm). Do đó, Sở Kế hoạch đầu tư cũng đã kiến nghị Chủ tịch Thành phố chỉ đạo sớm xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư nước ngoài cho giai giai đoạn này...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tham mưu tổng hợp của Thành phố, có thể được ví như "Tổng tham mưu trưởng" trong công tác tham mưu. Chất lượng, tiến độ, nội dung tham mưu của Sở sẽ tác động lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong gian đoạn 2016 - 2020, Sở đã tập trung tham mưu hoàn thành các công việc được giao và đã kịp thời tham mưu xây dựng các Chương trình, kế hoạch của Thành phố cho giai đoạn 2021-2025, giai đoạn mà Thành phố sẽ phải triển khai một khối lượng công việc rất nặng nề. Đặc biệt, hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho các năm tiếp theo và cho cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các Nghị quyết, Chương trình công tác của Thành phố, chủ động tham mưu Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện, hoặc đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm quan bộ phận 'Một cửa'. Ảnh: Minh Anh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận sự chủ động của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi đã xây dựng được “bộ khung” của kế hoạch đầu tư công 5 năm. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực hạn chế, cần rà soát, đánh giá kỹ các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công để đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các công trình đầu tư phải gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và các Chương trình, Kế hoạch của UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố theo hướng đưa vào danh mục những dự án lớn có ý nghĩa đối với Thủ đô, dự án thuộc lĩnh vực quan trọng có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và có tính khả thi cao trong giai đoạn 2021-2025. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố; tạo kênh thông tin thông suốt trong xử lý công việc.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra bộ phận "Một cửa" của các đơn vị ở Khu liên cơ quan sở, ngành Hà Nội, động viên cán bộ, công chức đang làm việc tại đây.

Minh Anh