Rà soát phương án giá nước sạch sinh hoạt

24/12/2021 10:44 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác thẩm định phương án giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác gồm 7 thành viên, gồm đại diện các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Thuế thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát phương án giá nước sạch trên địa bàn thành phố; phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong phương án giá nước sạch nhằm đẩy nhanh tiến độ tham mưu, trình UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch dùng cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Nội dung rà soát gồm các căn cứ pháp lý xây dựng phương án giá thành sản xuất nước; chi phí khâu sản xuất và tiêu thụ nước sạch theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; thẩm định giá thành sản xuất và tiêu thụ nước sạch bình quân của các đơn vị sản xuất và lưu thông nước sạch; thống nhất phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Hà Nội và có tờ trình của liên ngành báo cáo UBND thành phố phê duyệt, bảo đảm phù hợp với khung giá nước quy định của Bộ Tài chính.

N. Phương

 

Top