Rà soát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị

19/05/2016

(Chinhphu.vn) Ngày 18/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành văn bản 2845/UBND-SNV, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Chủ tịch TP yêu cầu rà soát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để bảo đảm việc giải quyết THHC theo đúng quy định - Ảnh internet

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (THHC). Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất việc giải quyết THHC tại cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ danh mục vị trí làm việc được phê duyệt và biên chế công chức được giao, bố trí công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Không bố trí lao động hợp đồng làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Thực hiện chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với trưởng bộ phận và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Chủ tịch TP cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, tổ chức rà soát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc để điều chỉnh hồ sơ, biểu mẫu, nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy trình thực hiện và các nội dung liên quan bảo đảm việc giải quyết THHC theo đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan ngành dọc đặt tại thành phố theo lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giải quyết THHC liên thông thuộc trách nhiệm ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc bố trí người làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và tại UBND cấp xã trực thuộc theo quy định. Chỉ đạo, rà soát diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã trực thuộc bảo đảm đủ diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ xây dựng hướng dẫn công khai kết quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND thành phố công bố danh mục dịch vụ công tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trực tuyến mức độ 3 trở lên tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; hiệu chỉnh, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm một cửa hiện hành tại tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (mã số hồ sơ hành chính, các biểu mẫu), xong trước 20/6/2016.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội hoàn thành xây dựng Đề án trình UBND thành phố về hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở bảo đảm phù hợp với nội dung các yếu tố, tiêu chí thành phần theo quy định của Bộ nội vụ, xong trước ngày 20/6/2016.

Bảo Khánh