Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 3,49%

25/01/2021

(Chinhphu.vn) - Từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn Hà Nội phát triển ổn định, diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước tính 23.271 ha. Tổng sản lượng đạt 116,573 nghìn tấn, tăng 3,49% so với năm 2019.

Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 114,844 nghìn tấn, tăng 3,57% so với năm 2019; sản lượng thủy sản khai thác 1,729 nghìn tấn, giảm 1,48% so với năm 2019.

Theo Sở NN&PTNT, trong năm qua để thúc đẩy thủy sản phát triển, ngành nông nghiệp đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn hệ thống văn bản về quản lý nuôi trồng thủy sản thương phẩm và quản lý chất lượng giống thủy sản; tập huấn nâng cao kiến thức kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình nuôi. Đồng thời nâng cao năng lực hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các HTX thủy sản, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản; tuyên truyền, hướng dẫn về nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP… Hiện nay, có 18 cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản. Toàn Thành phố đã có 32 HTX thủy sản thuộc các huyện có nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung như Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ba Vì,…

Ngoài ra, phối hợp với phòng Kinh tế các huyện xây dựng 6 ha mô hình nuôi tôm càng xanh (2 ha nuôi bán thâm canh tại huyện Thanh Trì và Phú Xuyên, 4 ha  nuôi thâm canh tại huyện Ứng Hòa và Ba Vì). Bước đầu cho kết quả tốt (năng suất nuôi bán thâm canh đạt 1,5 tấn/ha, thâm canh đạt 2,5 tấn/ha.

Trên địa bàn Thành phố hiện có 60 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn ở các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, Thanh Trì,...với tổng diện tích trên 7.229 ha, cho năng suất đạt từ 10-12 tấn/ha/năm. Nhiều mô hình nuôi cá sông trong ao cho năng suất 35-40 tấn/ha/năm.

Với những kết quả đạt được, theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT, trong thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy tự nhiên. Đồng thời phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 24 nghìn ha, nâng cao sản lượng nuôi trồng thủy sản lên 124 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020. Phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nuôi thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong đó tập trung phát triển nuôi các giống: Cá chép lai, cá rô phi đơn tính, trắm cỏ và các loại thủy đặc sản như trắm đen, cá lăng, điêu hồng, tôm càng xanh, ...

Song song thực hiện chuyển đổi các vùng đất trũng, thấp sang mô hình lúa – cá, nhân  rộng các mô hình ao nổi, mô hình sông trong ao để tăng năng suất, sản lượng thủy sản. Xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn dịch bệnh, sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP,... Hình thành các cơ sở sản xuất giống để đáp ứng yêu cầu phát triển nuôi trồng trên địa bàn Thành phố và cung ứng cho các tỉnh thành khác.

Thiện Tâm