Sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2021 tăng so với cùng kỳ

27/05/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công thương Hà Nội, tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (5 tháng đầu năm 2020 tăng 2,6%).

Cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,9%; công nghiệp khai khoáng tăng 3,4%.

Trong 5 tháng năm 2021, hầu hết các ngành chế biến, chế tạo có chỉ số IIP tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành đạt mức tăng cao như: Sản xuất đồ uống tăng 28,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 19%; sản xuất xe có động cơ tăng 18,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17,3%; sản xuất trang phục tăng 15,2%; sản xuất sản phẩm thuốc lá và sản xuất máy móc, thiết bị cùng tăng 15%.

Trong tháng 5/2021, mặc dù xuất hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 nhưng Thành phố đã nỗ lực khoanh vùng, kiểm soát, khống chế dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tính tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,8% và tăng 4,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,8% và tăng 7,3%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 0,6% và tăng 5,3%; khai khoáng tăng 1,1% và tương đương cùng kỳ năm trước.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 5 ước tính tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2021, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,9%; khu vực Nhà nước giảm 1,2%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 3,1%.

Chia theo ngành kinh tế, trong 5 tháng năm 2021, lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tăng mạnh là lao động ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 24%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (tăng 11,3%). Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,9%; ngành khai khoáng giảm 47,1%.

Minh Anh