Sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 12,9%

29/03/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Cục thống kê Hà Nội, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm trên địa bàn Hà Nội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Thành phố trong chỉ đạo, điều hành, phòng chống dịch và triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3, ước tính tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14% và tăng 8,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,2% và tăng 6,8%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 2,8% và tăng 9%; khai khoáng tăng 7,8% và tăng 15,7%.

Tính chung quý I/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm nay tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành chiếm tỉ trọng lớn tăng khá cao như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 19,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất tăng 18%; sản xuất đồ uống tăng 14,4%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 13,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,1%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 12,8%; sản xuất trang phục tăng 12,5%. Ngành cung cấp nước và xử lý rác, nước thải quý I/2021 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; ngành khai khoáng tăng 3%.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 3 tăng 0,4% so với tháng trước và giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2021, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 0,5% so với quý I/2020, trong đó doanh nghiệp khu vực Nhà nước giảm 0,5%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2%. Chia theo ngành kinh tế, trong 3 tháng đầu năm, lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,2%; ngành khai khoáng giảm 45,6%.

Minh Anh