Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá trong quý I

26/03/2018

(Chinhphu.vn) – Theo thống kê, quý I/2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt mức tăng 8,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7,6%; cung cấp nước và hoạt động thu gom, xử lý rác, nước thải tăng 7,9%.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 24.322 tỷ đồng (giá so sánh), tăng 7,12%; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 117.335 tỷ đồng (giá so sánh), tăng 9%. 

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong quý I/2018 có mức tăng trưởng ổn định và cao so cùng kỳ. Xét về ngành cấp I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao nhất, trong 29 ngành cấp 2 thì có 03 ngành có chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ (Sản xuất xe có động cơ, giảm 1,9%; sản xuất thiết bị điện, giảm 0,8%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan, giảm 0,2%); có 26 ngành có chỉ số sản xuất tăng so cùng kỳ, trong đó:

Sản xuất thuốc, hóa và dược liệu là ngành dẫn đầu, tăng 23,8% so cùng kỳ, sản lượng quý I ước đạt 174 tỷ viên kháng sinh dạng viên (tăng 33,7%) so cùng kỳ, 794 tấn dược phẩm khác (tăng 10,9%)...

Sản xuất trang phục tăng 13,5% so cùng kỳ, sản lượng quý I ước đạt 7,9 triệu áo sơ mi (tăng 41,9% so cùng kỳ), 4,8 triệu bộ quần áo (tăng 23,4%)…

Sản xuất đồ uống tăng 14,8% so cùng kỳ, sản lượng quý I ước đạt 9,2 triệu lít bia các loại (tăng 13,6% so cùng kỳ), 11,1 triệu lít nước vị hoa quả (tăng 33,8%)…

Chế biến gỗ tăng 15,7% so cùng kỳ, sản lượng quý I ước đạt 22,1 nghìn m3 gỗ xẻ (tăng 13,8% so cùng kỳ)…

Trong 3 tháng đầu năm 2018, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều quyết định quan trọng tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp, bao gồm: Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến 2030 (Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018); Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025 (Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018); Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030 (Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/01/2018)…Tổ chức rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, có xét đến 2035.

Năm 2018, Hà Nội đặt mục tiêu đưa giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,7% – 8,1%; chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng 7,8% - 8,2% so với năm 2017.

Quí I/2017, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 6,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016). 

Minh Anh