Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chuyển biến tích cực

29/03/2021

(Chinhphu.vn) - Theo kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2021 cho thấy có sự chuyển biến theo hướng tích cực hơn so với quý trước.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 3, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 2.622 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 23,6 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 335 doanh nghiệp giải thể, tăng 82% so với cùng kỳ; 679 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 89%; 765 doanh nghiệp hoạt động trở lại, gấp 3,1 lần cùng kỳ.

Tính chung quý I/2021, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 5.873 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 59,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6% về số lượng doanh nghiệp và giảm 15% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 901 doanh nghiệp giải thể, tăng 57% so với cùng kỳ; 4.880 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 56%; 3.993 doanh nghiệp hoạt động trở lại, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Báo cáo cục thống kê thành phố Hà Nội cho biết, theo kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý I/2021 có chuyển biến theo hướng tích cực hơn so với quý trước. Trong đó, có 22,6% số doanh nghiệp nhận định sản xuất kinh doanh quý I/2021 tốt hơn so với quý IV/2020; 38,7% doanh nghiệp cho rằng giữ nguyên và 38,7% doanh nghiệp cho rằng khó khăn hơn.

Nếu những tháng tiếp theo tình hình dịch COVID-19 được khống chế, trong tầm kiểm soát, dự kiến trong quý II/2021, các doanh nghiệp đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên so quý I/2021 là 48,2%; giữ nguyên là 32,3% và khó khăn là 19,5%.

Minh Anh