SHS và VNDIRECT dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2020 trên HNX

17/07/2020

(Chinhphu.vn) - SHS và VNDIRECT là 2 Công ty chứng khoán có vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết và UPCoM 6 tháng đầu năm 2020.

CTCK SHS có thị phần  môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX 6 tháng đầu năm 2020 với thị phần chiếm 8,66%. Tiếp theo là hai CTCK SSI và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 7,99% và 7,56%. Thị phần môi giới của ba công ty này chiếm 24,21% thị phần giao dịch toàn thị trường.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

8,66%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

7,99%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

7,56%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

6,18%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5,31%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5,25%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4,90%

8

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4,29%

9

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

4,17%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3,46%

Trên thị trường UPCoM, CTCK VNDIRECT dẫn đầu thị phần môi giới UPCoM với thị phần chiếm 10,50%. Vị trí thứ hai và ba thuộc về CTCK MB và VPS với thị phần lần lượt là 9,78% và 9,04%. Thị phần môi giới của ba công ty này chiếm 29,32% giá trị giao dịch toàn thị trường UPCoM.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

10.50%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

9.78%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

9,04%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

8,65%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8,31%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

5,77%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4,76%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3,94%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3,70%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

3,70%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm CTCK có thị phần trên 10% gồm 5 CTCK: CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCK Bản việt, CTCK ACB và CTCK VPS.

10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2020

STT

Tên thành viên

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN

Nhóm có thị phần trên 10%

2

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

 

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

 

4

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

 

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

 

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

 

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

 

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Nhóm có thị phần dưới 5%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, CTCK VPS có thị phần môi giới lớn nhất với thị phần chiếm 52,88%. Tiếp theo là VNDIRECT và HSC với thị phần lần lượt là 10,10% và 9,05%. Đáng chú ý, VPS là CTCK dẫn đầu về thị phần môi giới phái sinh cả quý 1 và quý 2 trên HNX và đều chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường. Ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất chiếm 72,03% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất chứng khoán phái sinh trong 6 tháng đầu năm 2020

STT

Tên thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

52,88%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

10,10%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9,05%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán  MB

8,21%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

6,61%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

3,12%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1,69%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

1,44%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

1,34%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN

1,27%

Anh Minh