Siết chặt quy định với DNNN cổ phần hoá chậm đăng ký giao dịch niêm yết

26/12/2016

(Chinhphu.vn) - Không ít doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa chưa đưa cổ phiếu lên giao dịch tập trung theo quy định dẫn đến việc giao dịch của nhà đầu tư gặp khó khăn. Do đó, một trong những chính sách mới là tăng mức xử phạt bị xử phạt đối với các doanh nghiệp không đăng ký giao dịch niêm yết không đúng hạn theo quy định.

Đây là một nội dung tại “Hội nghị phổ biến một số chính sách mới về cổ phần hóa và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán” do Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính tổ chức mới đây nhằm phổ biến đến các doanh nghiệp chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, khẳng định việc sắp xếp, cổ phần hóa DNNN là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình đổi mới DNNN. Trong đó gắn cổ phần hóa với phát triển thị trường chứng khoán là một trong những cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thực hiện việc tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ.

Chính sách này cũng đồng thời là nhiệm vụ, là quyền lợi của doanh nghiệp, của nhà đầu tư. Việc kịp thời ban hành và hoàn thiện cơ chế, chính sách để gắn cổ phần hóa với thị trường chứng khoán của cơ quan các cấp thời gian qua khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc tăng cường sự kiểm tra, giám sát của xã hội, của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách quản trị và tăng cường sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN, trong đó cổ phần hóa được 499 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch số lượng, riêng 10 tháng năm 2016 đã cổ phần hóa được 48 DNNN.

Đến nay đã sắp xếp được 5.950 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.460 doanh nghiệp, tính đến hết tháng 10/2016 còn 718 DNNN cần phải cổ phần hóa.

Nhiệm vụ cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách hoạt động, đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Tổng hợp kết quả hoạt động của 350 DNNN sau cổ phần hóa năm 2015 so với năm trước khi cổ phần hóa cho thấy, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp này tăng 49%, nộp NSNN tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, tổng tài sản tăng 39%, doanh thu tăng 29%.

Tuy đạt được những kết quả khả quan như vậy, nhưng thực tế việc thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phần theo quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP và Quyết định 51/2015/QĐ-TTg còn hạn chế.

Đến nay còn gần 400 DNNN đã cổ phần hóa chưa đưa cổ phiếu lên giao dịch tập trung theo quy định dẫn đến việc giao dịch của nhà đầu tư gặp khó khăn, việc đấu giá cổ phần hóa DNNN trở nên kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong kết quả chung của cả nước, trong giai đoạn 2011-2015, Hà Nội đã thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa 71 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố, trong đó, có 56 doanh nghiệp cổ phần hóa, 15 đơn vị và doanh nghiệp sắp xếp khác. Thành phố cũng đã hoàn thành thoái vốn 51 doanh nghiệp qua bán đấu giá sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và tổ chức tài chính trung gian. Số vốn thoái theo sổ sách là 780 tỷ đồng. Trong giai đoạn tiếp theo 2016-2020, Hà Nội xác định tiếp tục thoái vốn 96 doanh nghiệp nhà nước có quy mô vốn lớn, phạm vi hoạt động rộng, tình hình tài chính phức tạp, số lượng lao động đông.

Để thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 và gắn đấu giá với đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2016/TT-BTC, hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Theo đó, khi doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) qua Sở GDCK, phải đồng thời thực hiện việc đăng ký, lưu ký cổ phần trên VSD và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Cùng với Thông tư số 115/2016/TT-BTC, tháng 11 vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 145/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. Nghị định 145 có một số điều chỉnh để đáp ứng các quy định mới về chứng khoán phái sinh (CKPS) và thị trường CKPS, các luật liên quan, bổ sung chế tài xử phạt về phòng, chống rửa tiền, giao dịch nội gián và giải quyết những bất cập phát sinh trong xử lý vi phạm hành chính.

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị định 145 là việc quy định xử phạt với hành vi vi phạm quy định niêm yết, đăng ký giao dịch. Theo đó, hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán không đúng hạn sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Kể từ khi Nghị định 145 được ban hành (1/11/2016), tình hình đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung (UPCoM) của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa được cải thiện rõ rệt, hơn 50 doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCoM tại HNX trong vòng 2 tháng cuối năm 2016.

Các doanh nghiệp cũng được nghe đại diện lãnh đạo HNX giới thiệu về các quy định liên quan đến hoạt động đấu giá, đăng ký giao dịch, niêm yết trên HNX và hồ sơ, trình tự thủ tục đấu giá; hồ sơ, quy trình đăng ký giao dịch trên UPCoM; điều kiện niêm yết, hồ sơ, quy trình đăng ký niêm yết trên HNX. Theo đó, thủ tục từ khi đấu giá đến khi đăng ký giao dịch trên UPCoM được đơn giản hóa, thời gian từ khi hoàn tất việc thanh toán mua cổ phần đến khi đăng ký giao dịch trên UPCoM chỉ mất khoảng 20 ngày.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự trao đổi các vấn đề quan tâm như thủ tục đăng ký đấu giá qua Sở GDCK đồng thời với đăng ký đăng ký, lưu ký cổ phần trên VSD và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM; các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm cụ thể.

Điểm neoTheo thống kê của HNX, kể từ khi hoạt động đấu giá cổ phần bắt đầu được triển khai (2005) đến nay, HNX đã tổ chức thành công 414 phiên đấu giá, trong đó có 289 phiên đấu giá cho DNNN cổ phần hóa (chiếm xấp xỉ 70% tổng số phiên đấu giá qua HNX). Đặc biệt riêng trong giai đoạn từ 2014 đến nay, với chủ trương quyết liệt của Chính phủ về tái cơ cấu DNNN, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức được 187 phiên đấu giá cho doanh nghiệp (bằng 45,2% tổng số phiên đấu giá tổ chức được trong 12 năm từ 2005-2016). Tính đến nay, thị trường UPCoM đang có 387 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (cao gấp 11,4 lần cuối năm 2009) với giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 119.390 tỷ đồng.

Huy Thắng