Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng hơn 140%

28/01/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ước tính đến ngày 31/01/2021, thành phố Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.791 doanh nghiệp thành lập mới.

Với số doanh nghiệp vừa được thành lập mới trên có số vốn đăng ký là 19.180 tỷ đồng (tăng 3% về số lượng doanh nghiệp và giảm 50% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước). Trong tháng 1/2021, cũng đã thực hiện thủ tục giải thể cho 235 doanh nghiệp (tăng 45% so với cùng kỳ), 4.160 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 32% so với cùng kỳ). Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 282.787 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại trên địa bàn là 3.369 doanh nghiệp (tăng 142% so với cùng kỳ). Tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100% tổng số lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận.

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu. Trong đó, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt, ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác của Thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 và Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, xúc tiến thương mại đầu tư...

Các Hiệp hội doanh nghiệp, các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền giải quyết thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý để kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Minh Anh